Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno Rules

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

DBKO Inferno Rules

Regulamin świadczenia usług gry DBKO Inferno


§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach gry DBKO Inferno (dalej nazywanej "Gra") przez Właściciela.
 2. 2. Gra jest dostępna do pobrania za pośrednictwem strony internetowej i jest przeznaczona do użytku na komputerach oraz innych urządzeniach mobilnych.
 3. 3. Nie ma żadnego przymusu ani wymogu dokonywania wpłat w celu korzystania z usług Gry. Wszelkie wpłaty są dobrowolne i nie mają wpływu na dostęp do podstawowych funkcji lub korzystanie z gry.
 4. 4. Aby korzystać z usług oferowanych w Grze, Klient (dalej nazwany "Graczem") musi posiadać aktywne konto gry. Rejestracja konta znajduje się na platformie internetowej.
 5. 5. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta oraz wszelkie działania podejmowane w ramach korzystania z niego.
 6. 6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania konta Gracza w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu bądź podejrzenia naruszenia przepisów prawa.
 7. 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, egzekwowania reklamacji lub odstąpienia od umowy przez Gracza w przypadku naruszenia przez niego postanowień regulaminów Gry.

 8. 8. Właścicielem usług oraz administratorem danych osobowych w ramach Gry jest:

   Właściciel serwisu: Inferno Games Hubert Łomeć
   Adres: Sedranki 25A, 19-400 Sedranki, Polska
   NIP: 8471622461
   REGON: 381504805
   Kontakt elektroniczny: [email protected]

§2 Realizacja zamówień

 1. 1. Zamówienia w ramach Gry mogą być składane przez Graczy za pośrednictwem platformy internetowej oraz bezpośrednio u Właściciela.
 2. 2. Warunki zamówienia zostaną podane Graczowi przed dokonaniem transakcji.
 3. 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 24h i może się różnić w zależności od wybranego systemu płatności, szczegóły zostaną podane Graczowi podczas wyboru systemu płatności.

 4. 4. Subskrypcja miesięczna:

  1. 1. Gracz może zdecydować się na subskrypcję miesięczną, dzięki której otrzyma zwiększoną ilość punktów premium.
  2. 2. Subskrypcja jest automatycznie odnawiana co miesiąc, chyba że Gracz zdecyduje się na jej anulowanie przed terminem odnowienia.
  3. 3. Opłata za subskrypcję jest pobierana zgodnie z ustalonym harmonogramem, na który Gracz wyraził zgodę podczas procesu subskrypcji.
  4. 4. Gracz ma prawo zrezygnować z subskrypcji miesięcznej poprzez odpowiednią funkcję po upływie 35 dni od założenia subskrypcji.

§3 Punkty premium, wirtualne przedmioty, usługi

 1. 1. Punkty premium są wirtualną walutą w Grze, która może być dodatkowo nabywana za realne pieniądze.
 2. 2. Gracz ma możliwość zakupu wirtualnych przedmiotów w Grze za pomocą punktów premium. Wszystkie zakupy mogą być dokonywane w zakładce "Store" lub u Właściciela.
 3. 3. Warunki otrzymania punktów premium oraz wirtualnych przedmiotów, ich wartość oraz możliwości ich wykorzystania są określane przez Właściciela i podane Graczowi w odpowiednich materiałach informacyjnych.
 4. 4. Pozostałe usługi w ramach Gry są do nabycia wyłączenia u Właściciela, informacje o nich można otrzymać poprzez kontakt elektroniczny lub media społecznościowe.

§4 Reklamacje

 1. 1. Gracz ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych w ramach Gry. Reklamacje można składać poprzez kontakt elektroniczny oraz media społecznościowe.
 2. 2. Po dokonaniu zakupu usług do Gry, Gracz musi mieć świadomość, że środki, które zostały przeznaczone na ten zakup, nie podlegają zwrotowi.
 3. 3. Podczas dokonywania reklamacji zakupu, Gracz jest zobowiązany do dostarczenia Właścicielowi informacji o płatności, zrzutach ekranu udowadniających nieotrzymanie punktów premium.
 4. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 5. 5. Właściciel nie odpowiada za błędy po stronie kupującego (błędne przelewy, błędne wysłanie SMS itp.). Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych osobowych oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości lub błędów w podanych informacjach.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. 1. Gracz ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy musi być złożone na piśmie i przesłane na adres pocztowy podany przez Właściciela. Po otrzymaniu pisemnego odstąpienia od umowy Właściciel zobowiązuje się do zwrócenia Graczowi wszelkich poniesionych przez niego kosztów w ciągu 30 dni od daty otrzymania takiego odstąpienia.
 2. 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku, gdy usługi nie zostały jeszcze świadczone. Jeżeli usługi zostały już rozpoczęte, Gracz traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. 3. Usługi, które Gracz otrzymał w ramach przywrócenia za poprzednią edycję Gry nie kwalifikują się do możliwości odstąpienia od umowy.
 4. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Gracz zobowiązany jest do zwrotu wszelkich otrzymanych usług w ich oryginalnym stanie (wirtualne przedmioty będą weryfikowane pod względem autentyczności) w Grze.
 5. 5. Prosimy o zachowanie kopii wszelkich pisemnych odstąpień od umowy oraz dowodów nadania.

§6 Polityka prywatności

  Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

 1. 1. Gromadzenie danych osobowych odbywa się w celu świadczenia usług w ramach Gry, celach marketingowych oraz zapewnienia najlepszej jakości obsługi Gracza.
 2. 2. Dane osobowe Graczy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 3. 3. Podczas korzystania z Gry oraz platformy internetowej mogą być zbierane następujące dane osobowe:

   - Imię i nazwisko
   - Adres e-mail
   - Numer telefonu
   - Dane dotyczące sprzętu komputerowego
   - Inne informacje podane dobrowolnie przez Gracza

  Przechowywanie danych osobowych

 1. 1. Dane osobowe Graczy są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób zapewniający ich odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub usunięciem.
 2. 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

  Udostępnianie danych osobowych

 1. 1. Dane osobowe Graczy mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji usług związanych z Grą oraz w przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

  Prawa Graczy

 1. 1. Gracze mają prawo do dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. 2. Gracze mogą w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin korzystania z gry DBKO Inferno


§1 Obrażania/prowokowania/irytowania administracji

 1. 1. Graczom surowo zabrania się obrażania, prowokowania lub irytowania członków administracji. Wszelkie naruszenia tego zakazu będą karane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2 Sprzedaży kont oraz przedmiotów (w tym także tzw. desek) za realne pieniądze

 1. 1. Zabronione jest sprzedawanie kont oraz przedmiotów związanych z Grą za prawdziwe pieniądze.
 2. 2. Osoba, która nabywa przedmioty, również ponosi odpowiedzialność za naruszenie tego zakazu.
 3. 3. Próba sprzedaży kont lub przedmiotów jest surowo zabroniona.
 4. 4. Za naruszenie tego zakazu grozi usunięcie wszystkich kont oraz postaci należących do danego Gracza.
 5. 5. Konta oraz postacie są własnością serwera (Właściciela), a Gracza ma jedynie prawa do korzystania z nich w ramach czasu spędzonego w Grze.

§3 Reklamowania innych serwerów

 1. 1. Gracze nie mają prawa promować ani reklamować żadnych innych serwerów, zarówno podczas gry, jak i na forach, czatach czy innych platformach komunikacyjnych związanych z Grą.
 2. 2. Oczekuje się, że gracze będą lojalni wobec Gry i nie będą promować konkurencyjnych serwerów ani działań, które mogą szkodzić reputacji i rozwojowi naszego serwera.
 3. 3. Jeśli gracz natrafi na przypadki reklamowania innych serwerów przez innych graczy, powinien zgłosić ten incydent administracji lub Właścicielowi, dostarczając dowody takie jak zrzuty ekranu czy nagrania wideo..

§4 Zgłaszanie oraz korzystania z błędów Gry

 1. 1. Jeżeli Gracz znajdzie błąd w Grze, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia go administracji lub Właścicielowi.
 2. 2. Graczom surowo zabrania się korzystania z błędów, exploitów lub innych podobnych niedociągnięć w Grze.

§5 Blokowania expowisk/przejść

 1. 1. Gracze nie mają prawa blokować expowisk lub innych obszarów, które służą do zdobywania punktów doświadczenia.
 2. 2. Zabrania się blokowania przejść, takich jak drzwi, przejścia teleportacyjne czy korytarze, aby uniemożliwić innym graczom dostęp do określonych obszarów.
 3. 3. Gracze powinni zachować fair play i umożliwić innym swobodne poruszanie się po mapie oraz korzystanie z expowisk i przejść.
 4. 4. Jeśli gracz stwierdzi, że ktoś blokuje expowisko lub przejście, powinien zgłosić ten incydent administracji lub Właścicielowi, dostarczając dowody w postaci nagrania wideo.
 5. 5. Gracze, którzy systematycznie lub celowo blokują expowiska lub przejścia, mogą zostać ukarani przez administrację, włączając w to odebranie punktów premium lub czasowe zawieszenie konta.

§6 Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji

 1. 1. Gracze nie mają prawa celowo rozpowszechniać nieprawdziwych informacji na temat Gry, włączając w to fałszywe ogłoszenia, plotki, dezinformację lub wprowadzanie innych Graczy w błąd.
 2. 2. Wszyscy Gracze powinni dążyć do utrzymania rzetelności i uczciwości w przekazywaniu informacji dotyczących Gry. Należy unikać celowego wprowadzania innych graczy w błąd lub szerzenia fałszywych pogłosek.
 3. 3. Jeśli Gracz natrafi na sytuację, w której inny Gracz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, powinien zgłosić ten incydent administracji lub Właścicielowi, dostarczając dowody takie jak zrzuty ekranu czy nagrania wideo.

§7 Udostępniania danych osobowych innych graczy

 1. 1. Graczom surowo zabrania się ujawniania danych osobowych innych Graczy, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy adres e-mail.
 2. 2. Ujawnianie danych osobowych może naruszać prywatność i bezpieczeństwo innych Graczy, dlatego jest surowo zabronione.
 3. 3. Graczom zakazuje się ujawniania danych osobowych innych Graczy w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram itp.
 4. 4. Nie należy publikować żadnych informacji osobowych innych Graczy na publicznych platformach społecznościowych.

§8 Odpowiedzialność graczy za utratę przedmiotów

 1. 1. Administracja/Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utracone przedmioty przez Graczy, które wynikają z działań lub zaniedbań samego Gracza.
 2. 2. Straty przedmiotów mogą wynikać z awarii sprzętu, utraty połączenia internetowego, czy też działań innych Graczy.
 3. 3. Gracze ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje przedmioty i zobowiązani są do zachowania ostrożności oraz dbałości o swoje konto i przedmioty.
 4. 4. Należy podejmować środki ostrożności, aby uniknąć utraty przedmiotów, takie jak zabezpieczanie konta, unikanie podawania danych logowania innym osobom czy udostępnianie swoich przedmiotów w sposób bezpieczny.

§9 Regularne restarty postaci

 1. 1. W Grze co kilka miesięcy lub lat może odbywać się restart postaci. Restart postaci jest powszechną praktyką na wielu serwerach gier.
 2. 2. Wszelkie informacje dotyczące planowanych restartów będą ogłaszane przez administrację lub Właściciela.
 3. 3. Ogłoszenia dotyczące restartów będą publikowane w odpowiednim czasie i miejscu, takim jak strona internetowa, forum lub inne środki komunikacji dostępne Graczom.
 4. 4. Restart postaci ma na celu odświeżenie rozgrywki, zapewnienie równowagi między Graczami oraz wprowadzenie zmian lub uaktualnień w Grze.

§10 Udostępniania konta z prywatnym skinem

 1. 1. Zabrania się udostępniania konta innym graczom w celu korzystania z prywatnego skina.
 2. 2. Naruszenie tego zakazu będzie skutkować usunięciem wszystkich postaci przypisanych do konta oraz blokadą dostępu dla osoby logującej się na to konto.

§11 Poradniki na forum i w mediach społecznościowych

 1. 1. Gracz, który otrzymuje punkty lub usługi za zamieszczanie poradników na forum/mediach społecznościowych, nie ma prawa do usuwania lub przenoszenia ich na prywatne konta.
 2. 2. Naruszenie tego zakazu grozi usunięciem konta oraz utratą prawa do przywrócenia usług w Grze.

§12 Niszczenia serwera

 1. 1. Gracze, którzy będą niszczyć lub próbować niszczyć serwer, zostaną ukarani najwyższą możliwą karą.
 2. 2. Zakazuje się Graczom celowego wywoływania awarii serwera poprzez działania mające na celu przeciążenie lub destabilizację systemu. Takie działania są surowo zabronione i stanowią naruszenie regulaminu.
 3. 3. Gracze nie mają prawa do klonowania przedmiotów ani korzystania z exploitów w celu zdobycia nieuczciwej przewagi. Klonowanie przedmiotów jest surowo zabronione i może prowadzić do natychmiastowej kary, takiej jak usunięcie konta.
 4. 4. Wszelkie działania mające na celu zniszczenie, naruszenie lub manipulację serwerem, plikami gry lub danymi innego gracza są surowo zabronione. Obejmuje to próby uszkodzenia infrastruktury serwera, wprowadzanie zmian nieautoryzowanych przez administrację, czy też wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu.
 5. 5. Gracze mają obowiązek zgłaszać wszelkie podejrzane lub nieuczciwe działania, takie jak niszczenie serwera czy wykorzystywanie błędów, bezpośrednio do administracji lub Właście la. Zaniechanie zgłaszania naruszeń lub ochrona osób dokonujących takich działań również podlega sankcjom.
 6. 6. Osoby, które udokumentują i zgłoszą naruszenia regulaminu dotyczące niszczenia serwera, mogą otrzymać nagrody w postaci punktów premium do Gry. Nagrody będą uzależnione od stopnia destrukcyjnych działań podejmowanych przez gracza przeciwko serwerowi.

§13 Umyślne łamanie regulaminu

 1. 1. Jeżeli Gracz dopuści się umyślnego łamania regulaminu lub kolejnych naruszeń, może zostać pozbawiony praw do prywatnego skina, który posiadał.
 2. 2. W przypadku poważnego łamania regulaminu lub uporczywych naruszeń, administracja/Właściciel może zdecydować o usunięciu identyfikatora usług (specjalny klucz), którego Gracz otrzymał.
 3. 3. Usunięcie identyfikatora usług może skutkować brakiem możliwości odzyskania zakupionych usług w kolejnych edycjach Gry.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie lub rozpowszechnianie niniejszego regulaminu w całości lub w części, w formie innej niż adres oficjalnej platformy internetowej Gry jest surowo zabroniony bez wyraźnej zgody Właściciela serwisu. Naruszenie tych praw może podlegać sankcjom cywilnym i karalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (5,634,615)
2 Wwhis (4,908,872)
3 Fristajlo (4,765,800)
4 Kubamartin (4,359,187)
5 Shaddo Eternal (4,317,935)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,428,394)
8 Toppo (3,078,632)
9 Przyscio (2,909,346)
10 Killertime (2,695,913)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 384
2 Fristajlo 369
3 Kubamartin 368
4 Shaddo Eternal 361
5 Soupe 358
6 Wwhis 354
7 Aizenhover 333
8 Toppo 322
9 Ainzowany 321
10 Seiya 313
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 203,244
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Red-bull 132,425
8 Quasar 132,269
9 Wwhis 128,819
10 Franz 127,073