Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
19.5.2022 - IMPORTANT INFORMATION - One day to START!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Witam! Został już tylko jeden dzień do wielkiego startu! Przypominam o konkursie trwającym na Fanpage, można zgarnąć 200 darmowych punktów do shopa, oraz zawalczyć aż o 2k pkt! Dodatkowo darmowe pp po starcie edycji będzie można wygrać na nowo założonym DISCORD dlatego zapraszamy do dołączania! 

FANPAGE: https://www.facebook.com/dbko.inferno/

DISCORD: https://discord.com/invite/aVEan3nbQR

Ważne informacje: 

 • 1. Przez pierwsze 3 dni (72h) na serwerze będzie wyłączone PvP tak aby każdy gracz mógł bez problemu zacząć rozgrywkę, pomoże to głównie nowym graczom, 
 • 2. Przedmiot w shopie który dawał automatycznie wykonany Premium Profession Quest zostaje wyłączony na tydzień czasu aby nie pomagał w rywalizacji, 
 • 3. Kolejną zmianą jest także to że przez pierwsze 2 tygodnie serwera exp z graczy (PvP) zostaje wyłączony, dzięki czemu najlepsi gracze nie będą zabijać zamiast expić, 
 • 4. Do gry został wprowadzony nowy system oddawania przedmiotów dzięki czemu będzie możliwość odzyskania ich przed startem gry a dodatkowo itemy będą podpisane, dzięki czemu jeżeli komuś się uda sklonować jakiś przedmiot automatycznie przedmioty sklonowane będą usuwane, próba klonowania będzie kończyć się stratą własnego przedmiotu. Informacje o odzyskiwaniu przedmiotów będą podane niżej.
 • 5. W tej edycji do gry zostanie dodana Sala Chwały, będzie to złota sala w depo. Gracz który osiągnie najwyższy poziom w danej edycji otrzyma w grze swoją dużą statuę która będzie na wzór skina jaki gracz posiada z pełnym podpisem, nickiem jaki gracz miał, jaki poziom osiągnął, rok oraz edycja. Dzięki temu będzie ciągła rywalizacja o pierwsze miejsce.
 • 6. Dodatkowo w tej edycji aż TOP 10 graczy otrzyma darmowe PP na nową edycję, Miejsce: 1 - 20k pp, 2 - 15k pp, 3 - 10k pp, 4 - 7,5k pp, 5 - 5k pp, 6 - 4k pp, 7 - 3k pp, 8 - 2k pp, 9 - 1k pp, 10 - 500 pp!  Dzięki temu także wzmoży się rywalizacja wśród graczy.

 

Dziękujemy że wybraliście właśnie nasz serwer! Dowody zakupu god itemek można zgłaszać na fanpage/gg. Widzimy się jutro w grze! 

 

ENG: Hello, just one day left until the big launch! I would like to remind you about the competition on our Fanpage, you can get 200 free points to the shop, and compete for 2k points! Additionally, after the start of the edition you will be able to win free pp on the newly created DISCORD so feel free to join! 

Important Information: 

 • 1. For the first 3 days (72h) PvP will be disabled on the server so that every player can easily start the game, this will help mainly new players, 
 • 2. The item in the shop that gives you an automatic Premium Profession Quest is deactivated for a week so it will not help in competition, 
 • 3. Another change is that for the first 2 weeks of the server, exp from players (PvP) is disabled so that the best players will not kill instead of exp, 
 • 4. a new item return system has been introduced to the game, so you will be able to reclaim items before the start of the game. in addition, items will be signed, so if someone manages to clone an item, cloned items will be automatically deleted, attempting to clone will result in loss of your own item. Information about item recovery will be given below.
 • 5. In this edition the Hall of Glory will be added to the game, it will be a golden hall in the depo. The player who achieves the highest level in an edition will receive a large in-game statue which will be based on the player's own skin with a full signature, the player's nickname, the level reached, the year and edition. Thanks to this there will be a constant competition for first place.
 • 6. Additionally in this edition up to TOP 10 players will receive free PPs for the new edition, Place: 1 - 20k pp, 2 - 15k pp, 3 - 10k pp, 4 - 7.5k pp, 5 - 5k pp, 6 - 4k pp, 7 - 3k pp, 8 - 2k pp, 9 - 1k pp, 10 - 500 pp!  This will also increase competition among players.

 

Thank you for choosing our server! Proof of purchase god item can be reported on fanpage/gg. See you in game tomorrow! 

 

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,619)
3 Bachleda (2,378,980)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,967,875)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,720,964)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268