Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
31.1.2022 - Christmas Update + Points Event!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Mam zaszczyt zaprosić wam na kolejny bardzo duży update! Tym razem aktualizacja skupia się na wprowadzeniu świątecznego eventu, jest on spóźniony z powodu tego że wstępnie wyspa świąteczna miała być 4 krotnie mniejsza niż jest aktualnie! A także ogłaszam event na 200 DARMOWYCH PUNKTY do shopa, znajduję się na fanpage! LINK: https://www.facebook.com/dbko.inferno/ Dawno nie grałeś na inferno? Zastanawiałeś się czy pora wrócić lub zacząć grać? Oto idealna okazja! Do zgarnięcia 200 pp dla każdego oraz dla 3 osób po aż 2000pp! Dodatkowo startuje ogromny event świąteczny na którym do zdobycia są bardzo mocne przedmioty (lepsze niż te z shopa) oraz wyjątkowo mocne skiny! Aż 5 darmowych poziomów skina!Wraz z eventem wchodzi także aktualizacja, co nowego?

 • 1. Bardzo duża wyspa świąteczna która w grze będzie dostępna do 14 lutego godziny 24.00! Teleport do wyspy świątecznej znajduje się przed depo! Co znajdziemy na wyspie?
 • - Bardzo duży akt świąteczny który skupia w sobie ponad 30 zadań (minimum 100 godzin gry),
 • - Potężne przedmioty które będą do zdobycia tylko i wyłącznie w święta na tej wyspie,
 • - Na całej mapie znajduję się no pvp zone dzięki czemu każdy gracz może czuć się bezpiecznie na evencie,
 • - Najmocniejsze w grze achivmenty, 
 • - Bardzo mocny 6 poziomowy skin (5 darmowych oraz 1 poziom premium), wyspa jest dostępna dla każdego na każdym poziomie dzięki czemu nawet na niskim poziomie możemy zdobyć już swój pierwszy skin! 
 • - Na wyspie znajdują się taski dzienne które dodają duże ilości soula oraz prezenty z których dostajemy różne ilości poziomów (warto zbierać na każdym lvlu),
 • - Różnorodne bardzo dobre expowiska na każdy poziom, od 1k aż do 2kk+! 
 • - Wyspa będzie dostępna automatycznie co roku od dnia 20 grudnia do 2-ego stycznia,
 • 2. Do przedmiotów w grze zostały tak jak prosiliście dodane zwiększenie obrażeń fizycznych, przykładowo do przedmiotu "Crown Strenght Chest" dodane +30% physical DMG,
 • 3. Elder Wand teraz będzie bil zamiast 9 kratek to 7.
 • 4. Spelle postaci all might zostały przebalansowane zadają teraz większe obrażenia w potwory, jednak dmg w graczy został zmniejszony.
 • 5. Poprawione bugi z mobami które miały zbyt małą ilość życia.
 • 6. Oraz wiele innych poprawek związanych z balansem. 
 •  
 •  

ENG: I am proud to invite you to another very big update! This time the update focuses on the introduction of the Christmas event, it is delayed due to the fact that initially the Christmas island was to be 4 times smaller than it is now! I also announce an event for 200 FREE POINTS to the shop, you can find it on the fanpage! LINK: https://www.facebook.com/dbko.inferno/ Haven't played on inferno for a long time? Wondering if it's time to come back or start playing? Then this is the perfect opportunity! You can win 200PP each and 3 people can get 2000PP each! In addition, a huge Christmas event is starting, where you can get very powerful items (better than those from the shop) and extremely powerful skins! As many as 5 free skin levels! The event also includes an update, what's new?

 • 1. a very large Christmas island that will be available in the game until 14 February at midnight! The teleport to the Christmas Island is located in front of the depo! What will you find on the island?
 • - A very large Christmas act with more than 30 quests (minimum 100 game hours),
 • - Powerful items that can only be obtained on Christmas on this island,
 • - There is a no pvp zone all over the map so every player can feel safe at the event,
 • - The strongest achivments in the game, 
 • - Very strong 6-level skin (5 free and 1 premium level), the island is available to everyone at every level, so even at low level you can get your first skin! 
 • - There are daily shuffles on the island, which add a lot of soul and gifts from which we get different amounts of levels (it's worth collecting at each level),
 • - A variety of very good expansions for each level, from 1k up to 2kk+! 
 • - Island will be available automatically every year from December 20th to January 2nd,
 • 2. physical damage increases have been added to in-game items as requested, for example the item "Crown Strength Chest" has +30% physical DMG added,
 • Elder Wand will now be 7 instead of 9 bars.
 • 4. all might character spells have been rebalanced and now deal more damage to monsters, but dmg to players has been decreased.
 • 5. fixed bugs with mobs that had too little life.
 • 6. and many other balance improvements. 
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,572)
3 Bachleda (2,378,653)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,965,259)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,719,287)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268