Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

7.1.2021 - Update v1.3.3
Author: [ADM] Aragorn
 1. PL: Przyszedł czas na kolejny większy update, wcześniej pracowaliśmy głównie nad balansem więc finalnie ten update się przedłużył jednak pojawiły się w nim długo wyczekiwane zmiany! Co nowego?
 2. - Nowa premium profesja, jest to Whis pojawił się jako nowy support, jest to bardzo mocna postać do PvE, support ma zwiększony dmg z wandów o ponad 50%. Dodatkowo będzie rozwijany wątek tej postaci już w następnym update zostanie dodany dla niego trzeci reborn, jest to postać dla osób które wolą grać RPG/drużynowo.
 3. - Dodany został długo wyczekiwany Inferno Weekend Event polega on na tym że raz na tydzień pojawi się jeden z eventów o godzinie 24.00 w każdy piątek. Eventy trwają 48h. Wydarzenie aktualnie jest podzielone na 4 różne, każdy dodaje coś innego z czasem pojawi się ich więcej, aktualne eventy: 1. +25% expa więcej i +25% szybsze skillowanie, 2. +25% punktów do shopa, 3. +55% expa więcej z potworów, 4. Potwory zadają o 30% mniej obrażeń. 
 4. - Do gry zostały dodane Inferno Protect Cardy, karty są podzielone na różne ilości godzin polegają one na tym że gracz po użyciu ich jest nietykalny dla innych graczy, wiele gier oferuje takie coś jak tarcze pvp więc postanowiliśmy też dodać to do gry. Karty można kupić z shopa a ich głównym celem jest to że jeżeli gracz nie chce walczyć w PvP lub w spokoju robić questy/misje może użyć sobie takiej karty i żaden gracz nie będzie mu przeszkadzać. Aby karty nie były zbyt nadużywane i nie psuły rozgrywki znajdują się one w shopie. 
 5. - Zmiana w Dragon Hunting evencie dragon lvl 2 od teraz dodaje 15 pkt oraz kilka drobnych poprawek,
 6. - Zwiększone odporności od magical dla paru różnych bossów, 
 7. - Poprawione bugi z petami, taskerem na rooku, NPC itp,
 8. - Naprawione PZ zone w różnych miejscach, 
 9. - Zablokowane wchodzenie na PvO gdy mamy włączone PvP protection,
 10. - Poprawiony immortal ghost teraz ma także odporności od magical,
 11. - Oraz wiele innych poprawek i usprawnień dzięki którym ping w grze powinien spaść.
 12.  
 13.  
 14. ENG: The time has come for another bigger update, we were working mainly on the balance before, so in the end this update was extended, but there were long-awaited changes in it! What is new?
 15. - A new premium profession, this is Whis has appeared as a new support, it is a very strong character for PvE, the support has increased dmg from the wanders by over 50%. In addition, the thread of this character will be developed in the next update, a third reborn will be added for it, it is a character for people who prefer to play RPG/team.
 16. - The long-awaited Inferno Weekend Event has been added. It consists in the fact that once a week one of the events will appear at 24.00 every Friday. The events last 48 hours. The event is currently divided into 4 different ones, each one adds something different, with time more of them will appear, current events: 1. +25% more expa and +25% faster skill, 2. +25% more points to shop, 3. +55% more expa from monsters, 4. Monsters do 30% less damage. 
 17. - Inferno Protect Cardy has been added to the game, the cards are divided into different amounts of hours and the player is untouchable for other players after using them, many games offer something like pvp shields so we also decided to add it to the game. Cards can be bought from the shop and their main purpose is that if a player doesn't want to fight in the PvP or do quests/measures in peace, he can use such a card and no player will be disturbed. So that the cards are not overused and do not spoil the game they are in the shop. 
 18. - The change to Dragon Hunting event dragon lvl 2 from now on adds 15 points and some minor improvements,
 19. - Increased resistance from magical for a few different bosses, 
 20. - Corrected bugs with petals, a rookie cleaver, NPCs etc,
 21. - PZ zone repaired in various places, 
 22. - Locked access to PvO when PvP protection is enabled,
 23. - The improved immortal ghost now also has resistance from magical,
 24. - And many other amendments and improvements that should make the ping in the game drop.

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Bonuses
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (5,634,615)
2 Wwhis (4,908,872)
3 Fristajlo (4,765,800)
4 Kubamartin (4,359,187)
5 Shaddo Eternal (4,317,935)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,428,394)
8 Toppo (3,078,632)
9 Przyscio (2,909,346)
10 Killertime (2,695,913)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 384
2 Fristajlo 369
3 Kubamartin 368
4 Shaddo Eternal 361
5 Soupe 358
6 Wwhis 354
7 Aizenhover 333
8 Toppo 322
9 Ainzowany 321
10 Seiya 313
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 203,244
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Red-bull 132,432
8 Quasar 132,269
9 Wwhis 128,869
10 Franz 127,073