Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

12.12.2020 - Update v1.3.2 v3
Author: [ADM] Aragorn

PL: W ostatnim czasie weszło parę update jednak nie było żadnej ich listy z powodu tego że ciągle balansujemy serwer. Mamy już przygotowany także dużo większy update jednak czekamy aż w pełni zbalansujemy gre przed wprowadzeniem dużego update! W tym update skupialiśmy także sie głównie na tym wątku, staramy się by serwer był jak najlepszy pod względem balansu. Co zmieniło się w ostatnim czasie?

 1. - Całkowicie przerobiony absorb z przedmiotów oraz skinów ograniczone do danego poziomu, 
 2. - Nowy exp no pvp od 1,2kk, 
 3. - Około 20 nowych achivmentów, 
 4. - Nowy NPC Morgoth u którego możemy stworzyć nowy potężny pierścień, Nowy NPC Widow Of Death u którego możemy ulepszyć elder wand jeżeli gramy magiem lub supportem, bron po ulepszeniu jest naprawdę mocna,
 5. - Nowy exp od 300k z goblin ninja i bersekrerami od achivmentu w kopalni,
 6. - Zmiany w dragon ballach teraz jeżeli chcemy otrzymać poziom za kule musimy posiadać 70k+ poziom, 
 7. - Nowe moby Kitten na mapie z którymi związane są osiągnięcia, 
 8. - Wzmocnione Dabura Robe, oraz dodany nowy pierścień "The One Ring to Rule Them All" można zdobyć w podziemiach morii,
 9. - Do eventu god of destruction, dla wszystkich bogów dodane odporności na poziomie 90% od magical dmg (atak magów), 
 10. - Dodana możliwość restartowania misji u Martin Collector co 35h (przydatne gdy nie jesteśmy w stanie zrobić danego zadania),
 11. - Zablokowana możliwość wzięcia udziału w evencie gdy jesteśmy na EXP Tickecie, 
 12. - Lekko osłabiony czar "God Regeneration" u vegetto, 
 13. - Zablokowany tymczasowo god buff u magów, zostanie on przerobiony, 
 14. - Oraz dużo innych zmian w balansie które zobaczycie w grze. 

 

ENG: Recently a couple of updates have come in but there was no list of them due to the fact that we are still balancing the server. We have already prepared a much bigger update, but we are waiting for the game to be fully balanced before introducing the big update! In this update we also focused mainly on this thread, we try to make the server as balanced as possible. What has changed recently?

 1. - Completely reworked absorbed from items and skins limited to a certain level, 
 2. - New exp no pvp from 1.2kk, 
 3. - About 20 new achivements, 
 4. - The new NPC Morgoth where we can create a new powerful ring, the new NPC Widow Of Death where we can improve the elder wand if we play magician or support, the weapon after improvement is really strong,
 5. - New exp from 300k with goblin ninja and bersekers from achivment in mine,
 6. - The changes in the dragon balls now need a 70k+ level if we want to get a level for balls, 
 7. - New Kitten moby on the map with which the achievements are related, 
 8. - The reinforced Dabura Robe, and the added new ring 'The One Ring to Rule Them All' can be obtained in the underground moria,
 9. - To the god of destruction event, for all gods added resistance of 90% from magical dmg (magician attack), 
 10. - Added possibility of restarting the mission at Martin Collector every 35 hours (useful when we are not able to do the task),
 11. - The opportunity to take part in the event is blocked while we are on the EXP Ticket, 
 12. - The slightly weakened spell 'God Regeneration' in vegetto, 
 13. - The mages' god buff temporarily blocked, it will be reworked, 
 14. - And many other changes in the balance you will see in the game. 
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Bonuses
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (5,649,615)
2 Wwhis (4,908,872)
3 Fristajlo (4,785,800)
4 Kubamartin (4,359,187)
5 Shaddo Eternal (4,317,935)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,428,394)
8 Toppo (3,078,632)
9 Przyscio (2,909,346)
10 Whiz (2,729,419)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 384
2 Fristajlo 369
3 Kubamartin 368
4 Shaddo Eternal 361
5 Soupe 358
6 Wwhis 354
7 Aizenhover 333
8 Toppo 322
9 Ainzowany 321
10 Seiya 313
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 203,350
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Red-bull 132,432
8 Quasar 132,269
9 Wwhis 128,869
10 Franz 127,073