Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
23.11.2020 - Start of the new edition!
Author: [ADM] Aragorn
 1. PL: Startuje długo wyczekiwana nowa edycja DBKO INFERNO! Zapraszamy do zakładania postaci! Dnia 26.11.2020 o godzinie 21.00(polskiego czasu) serwer zostanie otwarty! Powodem nowej edycji były prośby graczy którzy potrafili męczyć dniami i nocami o nową edycje. Planowałeś powrót a nie wiedziałeś czy warto? Nowa edycja to najlepszy okres do powrotu do gry a także można zgarnąć darmowe punkty na start za udział w evencie! Można już zakładać postacie! Nigdy nie grałeś na Inferno i zastanawiasz się czy warto? Zdecydowanie tak to jedyny serwer który oferuje aż tak rozwinięty świat i tysiące godzin gry.
 2. Ogłaszam event na darmowe 200 punktów do shopa oraz 3 osoby zostaną wylosowane które otrzymają po 2000 punktów! Więcej informacji na fanpage: https://www.facebook.com/wodbko.legend/
 3. Dlaczego warto wybrać właśnie ten serwer?
 4. - Ogromny otwarty świat, 
 5. - Ponad 80 postaci z 4 różnych anime, 
 6. - Bardzo duża ilość zadań (zwykłe questy, a także bardzo rozwinięte misje),
 7. - Wyspy RPG na których możemy robić serie zadań aby odblokowywać nowe światy/mapy/respy/questy, 
 8. - Bardzo mocno rozwinięty wątek end-gamowy (łącznie osiągniecie wszystkiego zajmuje tysiące godzin), 
 9. - Na serwerze ciągle jest co robić, nie ma czasu się nudzić dzięki automatycznym eventom, dniowym taskom itp, 
 10. - Połączenie wielu gier/książek/anime/filmów itp każdy znajdzie coś dla siebie na serwerze znajdziemy połączenie anime z filmami jak władca pierścieni, harry potter, gwiezdne wojny, avengers, piraci z karaibów oraz wiele więcej, 
 11. - Spotkamy także wielu bochaterów z różnych gier,
 12. - Długie edycje które trwają po nawet 2 lata,
 13. - Więcej możemy przeczytać w opisie na stronie: https://dbko-inferno.pl/?description
 14. Dziękujemy że jesteście z nami! Inferno Team od zawsze dla graczy! 

 

 1. ENG: The long-awaited new edition of DBKO INFERNO starts! We invite you to set up your character! On 26.11.2020 at 21.00 (Polish time) the server will open! The reason for the new edition were the requests of players who were able to tinker day and night with the new edition. You were planning to come back and did not know if it was worth it? The new edition is the best time to return to the game and you can also earn free starting points for participating in the event! You can already put on the characters! You have never played Inferno and are wondering if it is worth it? Definitely yes, it is the only server that offers such a developed world and thousands of hours of gameplay.
 2. I am announcing the event for free 200 points to the shop and 3 people will be drawn and will receive 2000 points each! More information on the fanpage: https://www.facebook.com/wodbko.legend/
 3. Why choose this very server?
 4. - A huge open world, 
 5. - Over 80 characters from 4 different anime, 
 6. - A very large number of tasks (simple quests as well as highly developed missions),
 7. - RPG islands where we can do a series of tasks to unlock new worlds/maps/spa/questures, 
 8. - A very strongly developed end-game thread (altogether it takes thousands of hours to achieve everything), 
 9. - There is still something to do on the server, there is no time to get bored with automatic events, daytime tapes, etc, 
 10. - A combination of many games/books/anime/films etc. everyone will find something for themselves on the server we will find a combination of anime with movies like the Lord of the Rings, harry potter, star wars, avengers, pirates from the Caribbean and much more, 
 11. - We will also meet many bochaters from various games,
 12. - Long editions that last up to 2 years,
 13. - You can read more in the description on the website: https://dbko-inferno.pl/?description
 14. Thank you for being with us! Inferno Team always for players! 
 15.  
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,619)
3 Bachleda (2,378,980)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,967,875)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,720,964)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268