Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
26.10.2020 - Update v1.3.2 v2
Author: [ADM] Aragorn

PL: Update skupiał się głównie na rozwinięciu wątków których nie zdążyliśmy zrobić na czas w poprzednim update stąd dodatek v2. Co nowego?

 1. - Poprawki w daily taskach (można było zbyt łatwo zdobywać rubiny), Ner Farmer z 50 rubinów teraz dostajemy 1, Martin z 25 rubinów zmieniony na 5. Exile zwiększone rubiny ze 100 na 150. 
 2. - Dodany nowy NPC Wario w hotelu u którego po ukończeniu serii zadań dostajemy boost który bardzo wzmacnia nasza postać, boost ten działa tylko do 100k poziomu. Po osiągnięciu 100k znika, dodatkowo za wykonanie tego zadania dostajemy achivment który zwiększa ilość expa którą otrzymujemy z normalnych potworów. Boost do 100k dodaje: +5kk hp i ki, +500k regeneracja hp i ki, +5 soula/s, +10% absorb all, +20% energy dmg. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej będzie można osiągnąć 100k poziom.
 3. - Dodane dwa nowe expowiska no pvp u Edward Teacha od 600k i 1kk poziomu, 
 4. - Dodane zostały max absorby do itemek, 
 5. - Dużo zmian w earringach: twisted health earrlings dodane +12% max hp, do amuletu twisted chakra amulet zwiększono regeneracje many z 200k na 600k dodatkowo +40% max many wiecej,
 6. - Genjutsu amulet podniesiona regeneracja z 250k na 450k,
 7. - Zmniejszony DMG vegetto balla o 15%, 
 8. - Poprawki w mobie Immortal Ghost, 
 9. - Mob Kyuubi MVP zostal lekko wzmocniony ponieważ jego amulety dostały boosta,
 10. - Oraz wiele więcej mniejszych zmian! 
 11.  

ENG: Update focused mainly on developing threads that we didn't manage to do on time in the previous update hence addendum v2. What's new?

 1. - Corrections in daily rubies (it was too easy to get rubies), Ner Farmer with 50 rubies now gets 1, Martin with 25 rubies changed to 5. Exile increased rubies from 100 to 150. 
 2. - Added new NPC Wario in the hotel where after completing a series of tasks we get a boost that greatly strengthens our character, this boost works only up to 100k level. After reaching 100k it disappears, additionally for completing this task we get an achivment which increases the amount of expa we get from normal monsters. Boost to 100k adds: +5kk hp and ki, +500k hp and ki regeneration, +5 soula/s, +10% absorb all, +20% energy dmg. This will make it much easier to reach 100k level.
 3. - Two new no pvp sites have been added by Edward Teach from 600k and 1kk level, 
 4. - The maximum absorbers have been added to itemk, 
 5. - Many changes in earrings: twisted health earrlings added +12% max hp, twisted chakra amulet increased mana regeneration from 200k to 600k additionally +40% max mana more,
 6. - Genjutsu amulet increased regeneration from 250k to 450k,
 7. - DMG vegetto balla reduced by 15%, 
 8. - Amendments to my Immortal Ghost, 
 9. - The Kyuubi MVP Mob has been slightly strengthened because its amulets have been boosted,
 10. - And many more minor changes! 
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,785)
3 Bachleda (2,379,174)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,993,852)
6 Laxusik (1,969,833)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,721,666)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268