Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
29.8.2020 - DBKOI Revolution v1.3.1
Author: [ADM] Aragorn

PL: Oto i nadeszła pora na duży wakacyjny update, skupiał on się głównie na wprowadzeniu do gry blessów o które gracze prosili ale oprócz tego wiele innych nowości. Update się przesunęło w czasie dlatego że postanowiliśmy rozwinąć dużo więcej wątków niż na początku. Co nowego?

 1. - Dodane zostały na mapie 6 wież magów ognia, w tym jedną główną z arcy magiem u których po wykonaniu zadań możemy kupić blessy, jeżeli posiadamy wszystkie blessy (5) to tracimy o 75% mniej expa, wieże z magami znajdują się na darmowych mapach w różnych częsciach świata. 
 2. - Dodany został arcy mag pyrokar u którego po wykonaniu wszystkich zadań możemy kupować blessy za jednym razem nie musimy biegać po npc, dodatkowo wtedy blessy kosztują o 2/3 ceny mniej a także za wykonane zadania dostajemy poziomy i max soula,
 3. - Zablokowano możliwość używania stunów na no pvp, 
 4. - Dodano w shenronach opcje ulepszenia fire DMG jest to dmg z beczek oraz czarow infernusa,
 5. - Dużo poprawek w eventach takich jak PvO itp, 
 6. - Poprawione bugi z skrotami na jungli, 
 7. - Baltazar z misji u piratow zostal wzmocniony, 
 8. - Ulepszony czar Rikude senjutsu leczenie z 10 na 35,
 9. - Nowy czar dla obito Gakido,
 10. - Duży rebalans postaci DST, 
 11. - Zmniejszone pobieranie soula z hurricane,
 12. - Dodane NO-PVP zone na goblinie generale, 
 13. - Dodany playboy do shopa, 
 14. - Nowa waluta szafiry po kliknieciu na 100 rubinow zamieniamy to w 1 szafir, 
 15. - Ulepszony DMG toppo glove z 7500 na 17500 ataku, 
 16. - Nowy NPC Inferno Ghost u ktorego jezeli mamy adventure staffa mozna zaminic na inferno staffa mocniejszego, dodatkowo dostajemy poziomy za wykonane zadanie, NPC znajduje sie w plonacym miescie,
 17. - Poprawiony bug z lifestealem na petach, 
 18. - Nowy NPC Brokki jest ukryty w podziemiach khazad dum, po wykonaniu u niego serii zadań otrzymamy outfit dzięki któremu będziemy szybciej trenować mining,
 19. - Dodano nową kopalnie ore pod khazad dum w ktorej znajduje się no pvp zone, 
 20. - Dużo zmian w kliencie dodane takie rzeczy jak przycisk od banku itp, 
 21. - Poprawiono po raz kolejny stabilność silnika, 
 22. - Oraz wiele więcej mniejszych zmian które zobaczycie w grze. 

 

ENG: Here it is time for a big holiday update, it focused mainly on introducing the blessings that players asked for, but also many other news. The update was delayed because we decided to develop a lot more threads than at the beginning. What's new?

 1. - 6 fire mage towers have been added on the map, including one main one with an arch mage, where we can buy blessing after completing the tasks, if we have all blessings (5), we lose 75% less experience, towers with mages are on free maps in different parts of the world.
 2. - Arch mage pyrokar has been added, where, after completing all the tasks, we can buy blessings at once, we do not have to run on npc, in addition, blessings cost 2/3 the price less and we get levels and max soul for the tasks performed,
 3. - Blocked the use of stuns on no pvp,
 4. - Fire DMG upgrade options have been added in shenrons, it is dmg from barrels and infernus spells,
 5. - Lots of fixes for events like PvO etc
 6. - Fixed bugs with jungle shortcuts,
 7. - Balthazar from pirate missions has been strengthened,
 8. - Rikude senjutsu spell healing from 10 to 35,
 9. - New spell for Gakido,
 10. - Big DST character rebalance,
 11. - Hurricane soula download decreased
 12. - Added NO-PVP zone on goblin general,
 13. - Added playboy to shop,
 14. - New sapphire currency, after clicking on 100 rubies, we turn it into 1 sapphire,
 15. - DMG toppo glove improved from 7,500 to 17,500 attack
 16. - New NPC Inferno Ghost with which, if we have an adventure staff, you can turn it into a stronger inferno staff, in addition, we get levels for the task done, the NPC is in a burning city,
 17. - Fixed lifesteal bug on pets,
 18. - The new NPC Brokki is hidden in the khazad dum underground, after completing a series of tasks with him, we will receive an outfit thanks to which we will train mining faster,
 19. - Added new ore mines under khazad dum with no pvp zone,
 20. - Lots of changes in the client added things like bank button etc,
 21. - Improved engine stability once again,
 22. - And many more smaller changes you'll see in-game.
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,726)
3 Bachleda (2,379,111)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,969,175)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,721,510)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268