Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI News Archive
30.5.2020 - Update v1.2.5
Author: Aragorn

PL: Update kolejny raz skupiał sie na poprawie błędów i zmianach w balansie serwera. Co nowego?

 1. - Poprawione błędy z mute od tej pory nie bedzie banów za spam jest od tego mute w grze, 
 2. - Poprawiona większość błędów z NPC, w tym polskie znaki itp, 
 3. - Dodane spolszczenia do buffow, 
 4. - Nowe achivmenty, 
 5. - Dodane powiadomienie gdy gracz zdobywa achivment, 
 6. - Poprawiony task na shiny z omni questa, 
 7. - Poprawiony koszt many czarow tankow,
 8. - Poprawione dzwignie w domkach oraz zwykle,
 9. - Dodany nowy kanał Damage Log, 
 10. - Usunieto dwa czary: kyuubi furie, kyuubi protect zamiast tego powstal jeden czar kyuubi power ktory dodaje statystyki w zaleznosci od tego jaki mamy poziom, 
 11. - Naprawione bugi z kamui absolute dodane takze 7% max hp, 
 12. - Naprawiony koszt frag removera,
 13. - Poprawiony dmg z ki blastingu, 
 14. - Poprawki w achivmentach, 
 15. - Poprawki w obrazeniach ktore trzeba zadać sagom by je zaliczylo, 
 16. - Orc na rookgard zostal przerobiony tak by nie tworzył się po jego zabiciu elite orc, 
 17. - Ogarnieta część bugów na mapie, 
 18. - Oraz wiele wiecej mniejszych zmian. 

ENG: Update once again focused on improving errors and changes in the server balance. What's new?

 1. - Corrected bugs with mute from now on there will be no bangs for spam is from this mute in the game, 
 2. - Corrected most of the errors from NPCs, including Polish characters, etc, 
 3. - Added pollinations to the buffow, 
 4. - New achivments,
 5. - Notification added when a player gains achivment,
 6. - Improved task on shiny from omni quest,
 7. - Improved mana cost for tank spells,
 8. - Improved levers in the houses and usually,
 9. - Damage Log channel was added,
 10. - Two spells have been removed: kyuubi furie, kyuubi protect instead, there is one spell kyuubi power which adds statistics depending on the level,
 11. - Fixed bugs with absolute kamui added also 7% max hp,
 12. - Frag remover cost repaired,
 13. - Improved dmg from ki blasting,
 14. - Corrections to the achivments,
 15. - Corrections to the damage that need to be made to the sagas to pass them, 
 16. - The orc from rookgard has been converted so that it does not summon orc elite
 17. - The buggy part of the map was fixed,
 18. - And many more smaller changes.
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Teamspeak 3
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Psychiczny Gandalf (2,546,271)
2 Ronnix (2,477,916)
3 Cutanoid (2,341,093)
4 Nanadaime (1,900,933)
5 Svante (1,666,729)
6 Coldrex (1,343,735)
7 Vasto Lorde (1,303,217)
8 Skill (1,290,829)
9 Kosiara (1,278,013)
10 Lord Grim (1,235,439)