Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
22.5.2020 - DBKOI Revolution v1.2.4
Author: [ADM] Aragorn

PL: Odbył się właśnie update skupiający się na delikatnym rebalansie postaci DST i Tanków, oraz naprawie błędów dodano też parę usprawnień. A co dokładnie:

 1. - Na pirates island pojawił się nowy domek w którym znajdziemy NPC dla tanków oraz dst,
 2. - Rebalans postaci DST: zwracając uwagę na prośby graczy był problem z tym że postacie dystansowe trafiają dużo mniej niż DPS, dodaliśmy nowy czar Perfect Sniper daje 100% szans na trafianie nie da sie dodgowac tych atackow,
 3. - Rebalans postaci TANK: postacie tankowe były trochę bezużyteczne w PvP postanowiliśmy to zmienić teraz tank ma czar White Fear daje on blokadę leczenia dla wroga na 2 sekundy, jednak należy pamiętać że to tank ta postać nigdy nie będzie zabijać, 
 4. - Dużo poprawek na mapie w tym teleporty do pz itp, 
 5. - Poprawki w villains evencie teraz gdy boss sie respi oraz jak ginie pojawia się powiadomienie, 
 6. - Naprawiony bug z guestlist, 
 7. - Przedmiot Baba Gula Vision Eye został przerobiony teraz po użyciu jego pokazuje nam czas do zrespienia się bossa, 
 8. - Poprawiony zostal super shenron, 
 9. - Poprawki przy teleportacji summonów, 
 10. - Gdy zakładamy nową postać przedmioty startowe mamy odrazu na sobie tak samo plecak, 
 11. - oraz wiele więcej mniejszych zmian! 

ENG: There has just been an update focusing on the delicate rebalancing of DST and Tanks characters, and bug fixes have also been added. And what exactly:

 1. - A new house has appeared on Pirates Island, where you'll find NPCs for tanks and dst,
 2. - DST Character Rebalance: paying attention to player requests, there was a problem with the fact that ranged characters hit a lot less than DPS, we've added a new Perfect Sniper spell that gives you 100% chance of hitting, you can't catch those attacks
 3. - TANK character rebalance: tank characters were a bit useless in PvP, we decided to change it now the tank has White Fear spell, it blocks the healing block for the enemy for 2 seconds, but remember that this tank will never kill this character,
 4. - Many map corrections, including teleports to LP, etc.
 5. - Fixes in the villains event now when the boss respaws and how a notification appears,
 6. - Bug fixed from guestlist,
 7. - Baba Gula Vision Eye item has been reworked now, after using it it shows us the time for the boss to respond,
 8. - Super shenron has been improved,
 9. - Fixes for summon teleportation,
 10. - When we put on a new character, the starting items have the same backpack on them,
 11. - and many more smaller changes!
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,674)
3 Bachleda (2,379,046)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,968,540)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,721,297)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268