Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

22.5.2020 - DBKOI Revolution v1.2.4
Author: [ADM] Aragorn

PL: Odbył się właśnie update skupiający się na delikatnym rebalansie postaci DST i Tanków, oraz naprawie błędów dodano też parę usprawnień. A co dokładnie:

 1. - Na pirates island pojawił się nowy domek w którym znajdziemy NPC dla tanków oraz dst,
 2. - Rebalans postaci DST: zwracając uwagę na prośby graczy był problem z tym że postacie dystansowe trafiają dużo mniej niż DPS, dodaliśmy nowy czar Perfect Sniper daje 100% szans na trafianie nie da sie dodgowac tych atackow,
 3. - Rebalans postaci TANK: postacie tankowe były trochę bezużyteczne w PvP postanowiliśmy to zmienić teraz tank ma czar White Fear daje on blokadę leczenia dla wroga na 2 sekundy, jednak należy pamiętać że to tank ta postać nigdy nie będzie zabijać, 
 4. - Dużo poprawek na mapie w tym teleporty do pz itp, 
 5. - Poprawki w villains evencie teraz gdy boss sie respi oraz jak ginie pojawia się powiadomienie, 
 6. - Naprawiony bug z guestlist, 
 7. - Przedmiot Baba Gula Vision Eye został przerobiony teraz po użyciu jego pokazuje nam czas do zrespienia się bossa, 
 8. - Poprawiony zostal super shenron, 
 9. - Poprawki przy teleportacji summonów, 
 10. - Gdy zakładamy nową postać przedmioty startowe mamy odrazu na sobie tak samo plecak, 
 11. - oraz wiele więcej mniejszych zmian! 

ENG: There has just been an update focusing on the delicate rebalancing of DST and Tanks characters, and bug fixes have also been added. And what exactly:

 1. - A new house has appeared on Pirates Island, where you'll find NPCs for tanks and dst,
 2. - DST Character Rebalance: paying attention to player requests, there was a problem with the fact that ranged characters hit a lot less than DPS, we've added a new Perfect Sniper spell that gives you 100% chance of hitting, you can't catch those attacks
 3. - TANK character rebalance: tank characters were a bit useless in PvP, we decided to change it now the tank has White Fear spell, it blocks the healing block for the enemy for 2 seconds, but remember that this tank will never kill this character,
 4. - Many map corrections, including teleports to LP, etc.
 5. - Fixes in the villains event now when the boss respaws and how a notification appears,
 6. - Bug fixed from guestlist,
 7. - Baba Gula Vision Eye item has been reworked now, after using it it shows us the time for the boss to respond,
 8. - Super shenron has been improved,
 9. - Fixes for summon teleportation,
 10. - When we put on a new character, the starting items have the same backpack on them,
 11. - and many more smaller changes!
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Bonuses
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (5,649,615)
2 Wwhis (4,908,872)
3 Fristajlo (4,785,800)
4 Kubamartin (4,359,187)
5 Shaddo Eternal (4,317,935)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,428,394)
8 Toppo (3,078,632)
9 Przyscio (2,909,346)
10 Whiz (2,729,412)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 384
2 Fristajlo 369
3 Kubamartin 368
4 Shaddo Eternal 361
5 Soupe 358
6 Wwhis 354
7 Aizenhover 333
8 Toppo 322
9 Ainzowany 321
10 Seiya 313
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 203,350
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Red-bull 132,432
8 Quasar 132,269
9 Wwhis 128,869
10 Franz 127,073