Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI News Archive
23.4.2020 - DBKOI Revolution v1.2
Author: Aragorn

PL: Odbył sie mały update należy pobrać na nowo klient inaczej moga wystapic debugi. W update zostało wprowadzone spowrotem exp za graczy jest trochę mniejszy niż edycje temu bardziej dostosowany do tego by gracze nie zabijali się nawzajem i tak nie expili. Jednak nadal na niskich lvl są to duże ilości expa. Exp stage za graczy to: 1-50k = x3, 50-150k = x3, 150-250k = x2, 250-350k = x1, 350-450k = x0.5, 450-500k = x0.3, 500-800k = x0.1, 800-1kk = x0.08, 1kk+ =  x0.05. Exp stage jest liczony w zależności od tego jaki my mamy poziom nie target. Tylko Ultimate Exp Boost z shopa działa na exp za graczy. Jeżeli chcemy otrzymać exp za gracza może on mieć maksymalnie dwa razy większy od ciebie poziom lub o połowę mniejszy, jeżeli przekroczymy te granice nie otrzymamy expa. Za jednego i tego samego gracza exp możemy otrzymać raz na 24 godziny. Oprócz tego doszło trochę zmian i  nowości: 

 1. - Od teraz można wykonywać taski w party wystarczy że zadamy 10% obrażeń ułatwi to postaciom takim jak tank którzy nie mają praktycznie DMG robienie tasków a także pomoże w expieniu teamowym,
 2. - Znowu została zmniejszona ilość hp Naruto Eventu,
 3. - Npc Thorus na pirates island nie bedzie z nami rozmawiać gdy jesteśmy w trakcie walki z graczami,
 4. - Poprawiona została arena i god bol, 
 5. - Zablokowano każdą możliwość cofnięcia się do rookgaardu,
 6. - Dodana została blokada w no pvp zone/pz zone nie może stać na jednej kratce więcej niż 5 osób, 
 7. - Nowy spell dla Uchiha Shisui, odpowiednik vegetto balla tylko trochę mocniejszy,
 8. - Czar Kamui Absolute u obito został wzmocniony dodaje teraz +22% szansy na missy. 
 9. - Czar Rikodu Senjutsu dodaje +60 skilli dla obito,
 10. - Oraz więcej mniejszych zmian. 

ENG: There was a small update, the client should be downloaded again otherwise debugs may occur. The update was introduced back exp for players is a little smaller than the editions so more adapted to that players do not kill each other and so expili. However, at low lvl these are large amounts of exp. Exp stage for players is: 1-50k = x3, 50-150k = x3, 150-250k = x2, 250-350k = x1, 350-450k = x0.5, 450-500k = x0.3, 500-800k = x0.1, 800-1kk = x0.08, 1kk + = x0.05. Exp stage is calculated depending on the level we are not targeting. If we want to receive an exp for a player, he or she may have a maximum of two times your level or half the size, if we cross these limits we will not receive an exp. We can receive exp for one and the same player once every 24 hours. In addition, there have been some changes and new products:

 1. - From now on, you can do sticks in the party, all you have to do is deal 10% damage, it will make it easier for characters like tank who don't have DMG doing sticks and will also help in team expienie,
 2. - Again, the Naruto Event hp has been reduced,
 3. - Npc Thorus on pirates island will not talk to us when we are in a fight with players,
 4. - The arena and god bol have been improved,
 5. - You have blocked every opportunity to go back to rookgaard,
 6. - A blockade has been added in no pvp zone / pz zone cannot stand on one box of more than 5 people,
 7. - New spell for Uchiha Shisui, equivalent to vegetto ball only a little stronger,
 8. - The Kamui Absolute spell has been strengthened, now adds a 22% missy chance,
 9. - Senjutsu's Rikodu spell adds +60 skills to obito,
 10. - And more minor changes.
Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Teamspeak 3
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Psychiczny Gandalf (2,546,271)
2 Ronnix (2,477,904)
3 Cutanoid (2,341,093)
4 Nanadaime (1,900,933)
5 Svante (1,666,729)
6 Coldrex (1,343,118)
7 Vasto Lorde (1,303,217)
8 Skill (1,290,829)
9 Kosiara (1,278,013)
10 Lord Grim (1,235,435)