Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive

Step into the vast Anime OTS realm with DBKO Inferno - featuring six iconic anime universes on a single server: Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, and My Hero Academy!

30.3.2020 - Inferno Revolution Update!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Mam zaszczyt ogłosić wam długo wyczekiwaną aktualizacje! Jest to największa jaka weszła do tej pory aktualizacja do gry, postanowiliśmy zmienić nazwe z dbko inferno2 na dbko inferno revolution ponieważ jak nazwa wskazuje jest to totalna rewolucja na serwerze! A teraz trochę o zmianach oczywiście ogólnikowo ponieważ by było tego zbyt dużo żeby wszystko wymienić:

- Maksymalny poziom został zwiększony z 730k na 10kk+,

- Został dodany zupełnie nowy aac w którym na stronie znajdują się wszystkie transformacje, przedmioty, czary oraz wiele innych rzeczy, 

- Zostało dodane także forum o które prosiło wielu graczy jest one wbudowane do AAC dzięki czemu logujemy sie tymi samymi hasłami, 

- Zostało dodanych pare nowych profesji w tym 2 nowe premium: Infernus i Uchiha Shisui,

- Totalna zmiana w systemie premium profesji teraz wymagane jest wykonanie zadania na premke + punkty i wtedy można założyć nową profkę na stronie, 

- Dodane zostały nowe skiny takie jak np: Dabura Skin który regeneruje soula, Dark Dragon Skin potężny skin za udział w dragon hunting evencie, 

- Dodany ogromy system achivmentow jest ich ponad 100 za zdobycie achivmentow dostajemy zwiększony exp na stałe, hp, ki, dmg, skiny itp, 

- Dodany został rookgaard teraz gracze mogą wybrać czy chcą zaczynac w small city czy w rookgaardzie, zdecydowanie lepiej jest zacząć w rooku przez co zdobędziemy achivmenty które wzmocnią naszą postać, 

- Dodane nowe sagi saga zwykła Dragon Ball którą znajdziemy tylko na rooku oraz saga Dragon Ball Super za którą otrzymamy dużą ilość lvli a także max soula i nowy czar, 

- Villian Event polega on na tym ze co pare godzin respią się bossy ukryte na mapie z których możemy zdobyć combat pointsy, różne przedmioty oraz exp, 

- System Combat Pointsów, za wykonywanie tasków, zabijanie bossów dostajemy combat pointsy które można sprawdzic ich ilość komenda: !cp, 

- Ogromna ilość nowych ukrytych expów które można znaleźć na mapie dzięki czemu expienie jest teraz łatwiejsze a także łatwiej można się ukryć przed innymi graczami, 

- Dodany został także nowy rozdział pirates island dzięki któremu możemy tworzyć beczki z magicznym olejem które działają podobnie do run w tibii są niesamowicie skuteczne na potwory w dżungli, gobliny oraz namekjiny dzięki właśnie tym beczkom możemy robić niesamowicie duży exp na godzinę, 

- W kopalni Morii zostały dodane ogromne podziemia z różnorodnymi expami a także ukryta Wielka Stolica Krasnoludów zwana Khazad Dum znajdują się tam 2 rozdziały sagi krasnoludów po niej mamy dostęp do podziemii oraz najlepszych expów questów/expów w grze, 

- Dodany został także Han Solo u którego po wykonaniu wszystkich zadań może nas przenosić na nowe planety, 

- Nowy rozbudowany system ulepszania czarów został wprowadzony do gry, najlepsze czary w grze maja 10 poziomów, możemy ich nauczyć się na Nowym Namku, ulepszamy je za combat pointsy oraz za rubiny,

- Nowe czary w zaleznosci od klasy postaci jaka jestesmy, kazda klasa dostala po 2 nowe czary ktore podkreslaja to jaka klasa gramy, oraz kilka nowych czarow dla kazdej profesji, 

- Na Pirates Island zostało dodane sporo ukrytych expów oraz questów na bronie ktore bija różnymi żywiołami dzięki czemu są mocne na dany gatunek moba, 

- Nowe bramki levelowe na expach od 100 aż do 1.200.000 poziomu, 

- Łącznie około 150 nowych expowisk oraz 200 questów, 

- Cena za frag remover zostala podniesiona ze względu na to ze wysoko poziomowi gracze znęcali się nad słabszymi graczami, 

- Dodany został rozbudowany bank system podzielony na 3 różne karty:

a) Inferno bronze card - Po użyciu mozesz prowadzic rozmowy z Banker. Przy zakupie przedmiotow Traderzy beda mogli pobierac pieniadze bezposrednio z banku.

b) Inferno gold card - Po użyciu bedziesz mial wszystkie bonusy z Inferno Bronze Card oraz bedziesz mogł uzywac komend do wplaty, wyplaty i sprawdzania stanu konta(!bank). Konta bankowego mozesz uzywac w wiekszosci NPC z zadaniami. Przy sprzedazy przedmiotow, pieniadze zostana przekazane do banku.

c) Inferno platinium card - Po użyciu bedziesz mial wszystkie bonusy z Inferno Gold Card a pieniadze otrzymane z zadań i pieniadze z potworów zostana automatycznie przekazane do banku.

- Za sagi db gt można zdobyć inferno bronze card, 

- Zupełnie nowy klient z autoupdaterem i botem wbudowanym w klient teraz juz nikt nie bedzie miec problemu z tym ze nie ma bota, 

- Wszystkie bariery w dmg i leczeniu zostały zdjęte, 

- Wprowadzilismy dużą optymizację silnika dzięki czemu będzie w stanie utrzymać ponad 1000 graczy, 

- Dodane zostały bronie jednorazowego użytku takie jak Toppo Glove (7500 ataku), po jednym uderzeniu znika, 

- Z powodu wielu oszustw na kostce jej cena została podniesiona z 200 pkt do 2000 pkt dzięki czemu tylko bogatsi gracze będą jej używać (mniejsza szansa na oszustwa), 

- Do expów na dzwigni dodane zostały blokady na jednej dziwgni mozna zrespic maksymalnie 12 mobków dzięki czemu nie będą te respy blokowane, 

- Poprawiony został spawn dzięki czemu wszystkie mobki respia sie tak jak powinne, 

- Napisany został na nowo system miningu dzięki czemu dużo łatwiej kopię się gold ore do misji, 

- Został dodany God of Destruction event z którego możemy zdobyć super smocze kule, więcej o nich można przeczytać w zakładce events, dragon ball system, 

- Z przedmiotów zostały usunięte kyushu zamiast tego gdy posiadamy VIP możemy używać czaru kyushu, 

- Dodatkowo dla Magów i Supportów został dodany czar Super Kyushu po użyciu jego możemy używać czarów nawet gdy nie mam many,

- Dla Supportów został dodany nowy czar na tworzenie blue senzu od teraz można tworzyć ich farmy, 

- Shop został dodany w grze jako story teraz na stornie kupujemy tylko punkty, 

- Gdy jestesmy najedzeni soul automatycznie sie regeneruje 3 soula na 5 sekund, 

- Dodano dużo możliwości na zarabianie punktów do shopa, 

- Holy Cake dodaje +30% hp i ki oraz 50 punktów duszy, 

- Dodana została duża ilość nowych przedmiotów do shopa, 

- Poprawione zostaly wszystkie bugi z zle pokazywanym poziomem powyzej 64k tak samo hp/ki, 

- Dodana masa nowych przedmiotow w tym sety o ktore prosiliscie, zwiekszajace regeneracje soula oraz sety ktore zwiekszaja ilosc expa zdobywanego z mobków, 

- Wzmocniony zostal P.E.T LvL 4 oraz Premium P.E.T najsilniejsza forma od 1kk poziomu, 

- Na Pirates Island został dodany nowy NPC od tasków u którego można zdobyć legendarne Pirates Tokeny, 

- Przyrosty many supportów zwiększone z 200 na 400, dodatkowo zwiększony został ich DMG z wandów teraz biją 2 razy więcej niż magowie, 

- Enchantowanie broni zostalo zwiekszone z 7 na 10 a broni dystansowej z 12 na 15, 

- Nowy poziom regeneration quest, 

- Dmg Magow zostal zmniejszony o 15%, jednak dodane zostaly nowe rozgi ktore zwiekszaja dmg magiczny w procentach, 

- Dodano nowe miejsca spadania smoczych kul, poprawki w czasu spadania kul jedna na 8-12h, 

- Blue Senzu powyżej 500k lvl daje hp i ki w % w zależności od klasy jaką gramy, 

- Dodany został nowy NPC Edward Teach u którego znajdziemy nowe wyspy w zależności od naszego poziomu aby się tam dostać potrzebujemy EXP Ticketów, można je zdobyć z questów lub shopa, dodatkowo na tych expach jest NO PVP Zone czyli możemy bez problemu ekspić i nie martwić się o to że ktoś nas zabije, 

- Auto Reward Event został poprawiony teraz nagrody będą losować graczy tylko tych którzy mają odpalony klient i się poruszają, 

- Shenron set został wzmocniony teraz jest dużo lepszy niż bills set, 

- Od teraz i wygrani i przegrani w PvO dostają Exp boost, 

- Oraz masa innych zmian. 

 

 

 

ENG: I have the honor to announce the long-awaited update to you! This is the biggest update to the game so far, we decided to change the name from dbko inferno2 to dbko inferno revolution because as the name suggests it is a total revolution on the server! And now a bit about the changes, of course, in general because that would be too much to mention everything:

- The maximum level has been increased from 730k to 10kk +,

- A completely new aac has been added, which contains all transformations, items, spells and many other things,

- A forum was also added that many players asked for, it is built into the AAC so that we log in with the same passwords,

- Several new professions have been added, including 2 new premiums: Infernus and Uchiha Shisui,

- Total change in the premium profession system, now you need to complete the quest for bonus + points and then you can create a new profile on the website,

- New skins have been added, such as: Dabura Skin which regenerates soul, Dark Dragon Skin a powerful skin for participating in a dragon hunting event,

- A huge system of achivments has been added, there are over 100 for getting achivments we get increased exp permanently, hp, ki, dmg, skins etc.,

- A rookgaard has been added, now players can choose whether they want to start in a small city or rookgaard, it is definitely better to start in a rook, thanks to which we'll get achivments that will strengthen our character,

- Added new Dragon Ball saga, which can be found only on the rook, and Dragon Ball Super, for which we will receive a large amount of lvli as well as max soul and a new spell,

- Villian Event is based on the fact that every few hours, bosses hidden on the map are respected from which we can get combat points, various items and exp,

- Combat Points system, for performing sticks, killing bosses we get combat points which can be checked by the number of commands: !cp, 

- A huge amount of new hidden exps that can be found on the map, thanks to which expieni is now easier and also easier to hide from other players,

- A new chapter of pirates island has also been added, thanks to which we can create magical oil barrels that work similarly to tibia runes, they are incredibly effective on jungle monsters, goblins and namekjins thanks to these barrels we can do an incredibly large exp per hour,

- A huge underground with various expas has been added to the Moria mine, and the hidden Dwarf Capital called Khazad Dum has 2 chapters in the dwarf saga, after which we have access to the underground and the best exp / quest / exp in the game,

- Han Solo has also been added, who after completing all tasks can move us to new planets,

- A new extended spell improvement system has been introduced to the game, the best spells in the game have 10 levels, we can learn them in New Nam, we improve them for combat points and rubies,

- New spells depending on the character class we are, each class got 2 new spells that emphasize what class we play, and a few new spells for each profession,

- A lot of hidden exps and quests for weapons that hit various elements have been added to Pirates Island, making them strong for a given mob species,

- New level gates on expach from 100 up to 1,200,000 level,

- A total of about 150 new hunting grounds and 200 quests,

- The price for frag remover was raised due to the fact that high-level players tormented weaker players,

- An extended bank system has been added, divided into 3 different cards:

a) Inferno bronze card - After using you can talk to Banker. Traders will be able to withdraw money directly from the bank when purchasing items.

b) Inferno gold card - After using you will have all the bonuses from the Inferno Bronze Card and you will be able to use the commands to deposit, withdraw and check your account balance (! bank). You can use a bank account for most NPCs with quests. When selling items, the money will be transferred to the bank.

c) Inferno platinium card - After use you will have all the bonuses from the Inferno Gold Card and the money received from tasks and money from monsters will be automatically transferred to the bank.

- For the db gt saga you can get an inferno bronze card,

- A completely new client with an autoupdater and a built-in bot, now no one will have a problem with that there is no bot,

- All barriers in dmg and treatment have been removed,

- We have introduced a large optimization of the engine so that it will be able to support over 1000 players,

- Single-use weapons such as Toppo Glove (7500 attack) have been added, after one hit disappears,

- Due to many cheats on the cube, its price has been raised from 200 points to 2000 points, thanks to which only richer players will use it (less chance of cheating),

- Locks have been added to the leverage on expeditions, you can answer up to 12 mobs so that they will not be blocked,

- The spawn has been improved so that all mobs respire as they should,

- Mining system has been rewritten thanks to which it is much easier to copy gold ore to the mission,

- God of Destruction event has been added from which we can get super dragon balls, you can read more about them in the events, dragon ball system tab,

- kyushu has been removed from items instead, when we have VIP we can use kyushu spell,

- Additionally, for Magicians and Supports the Super Kyushu spell has been added after using it, we can use spells even when I don't have mana,

- A new spell for creating blue senzu has been added for Supports, now you can create their farms,

- The shop was added in the game as a story, now we only buy points on the website,

- When we are full of soul, it automatically regenerates 3 souls for 5 seconds,

- A lot of possibilities have been added to earn points for the shop,

- Holy Cake adds + 30% hp and ki and 50 soul points,

- A large number of new items have been added to the shop,

- All bugs with badly displayed level above 64k have been improved, same hp / ki,

- Added a lot of new items, including sets you requested, increasing soul regeneration, and sets that increase the amount of expa obtained from mobs,

- P.E.T LvL 4 and Premium P.E.T strongest form from level 1kk has been strengthened,

- A new NPC has been added to Pirates Island from the staff, where you can get legendary Pirates Tokens,

- Mana support gains increased from 200 to 400, additionally their DMG from wand has been increased, now they are beating 2 times more than mages,

- Enchanting weapons has been increased from 7 to 10 and ranged weapons from 12 to 15,

- New level regeneration quest,

- Mage damage has been reduced by 15%, but new spreads have been added that increase magic damage as a percentage,

- New places for dragon balls falling have been added, corrections during the fall of balls one in 8-12h,

- Blue Senzu above 500k lvl gives hp and ki in% depending on the class we play,

- A new NPC Edward Teach has been added, in which we will find new islands depending on our level, we need EXP Tickets to get there, you can get them from quests or a shop, in addition there is NO PVP Zone on these exps, so we can easily expire and not worry for someone to kill us,

- Auto Reward Event has been improved now prizes will draw players only those who have the client launched and moving,

- Shenron set has been strengthened now is much better than bills set,

- From now on, winners and losers in PvO get Exp boost,

- And a lot of other changes.

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Community
Facebook
Bonuses
Follow Us
Top Players
# Name
1 Wbita (4,921,584)
2 Wwhis (4,905,675)
3 Fristajlo (4,542,445)
4 Kubamartin (4,350,486)
5 Shaddo Eternal (4,109,127)
6 Aizenhover (4,096,267)
7 Soupe (3,233,056)
8 Przyscio (2,864,349)
9 Toppo (2,749,508)
10 Killertime (2,710,454)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Wbita 381
2 Kubamartin 368
3 Shaddo Eternal 360
4 Soupe 354
5 Fristajlo 349
6 Wwhis 342
7 Aizenhover 333
8 Toppo 316
9 Seiya 313
10 Ainzowany 308
Top Combat Points
# Name Value
1 Stinha 277,563
2 Pablovsky 170,727
3 Jeyjey 155,243
4 Inosuke 155,037
5 Laxenhover 148,754
6 Pulsar 137,896
7 Quasar 132,269
8 Franz 127,073
9 Wwhis 114,461
10 Devilmas 100,567