Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno News Archive
15.1.2023 - New Edition
Author: [ADM] Aragorn

PL: Ważne ogłoszenia! Powoli aktualny sezon dobiega końca, jest to już dziesiąta edycja to ponad 12 lat razem! Jako że to jubileuszowa edycja, najlepszy gracz zgarnie własny posąg w grze, który zostanie już na zawsze z nami, od tej pory co edycję najlepszy gracz będzie zdobywać statuę ze swoją nazwą z gry! Aktualna edycja kończy się 05.02.2023 a start nowej edycji odbędzie się dnia 17.02.2023, więcej informacji znajdziecie na naszym discordzie! Wszystkie punkty premium które kupiliście lub kupicie od 1 stycznia do końca edycji wrócą do was na start edycji, także te wydane, więc jest to idealna okazja aby zrobić zakupy jeżeli popełnicie jakiś błąd przy wydawaniu punktów możecie je wydać drugi raz już poprawnie na starcie edycji! Dodatkowo jest to idealna okazja by zacząć grać i poznać trochę serwera przed startem edycji, DBKO Inferno jest to aktualnie największy serwer Anime na rynku przez co warto zapoznać się z tym co oferuje aby mieć lepszy i łatwiejszy start! Podczas gdy serwer będzie wyłączony abyście się nie nudzili będzie dostępny beta serwer gdzie będzie można testować aktualizacje! Jesteś nowym graczem i zastanawiasz się czy warto zagrać? Zdecydowanie tak jest to jedyny serwer Anime OTS który oferuje ponad 5 róznych mang na jednym serwerze, takie jak: Dragon Ball, Naruto, Firy Tail, Bleach, My Hero Academy. Oferujemy największy świat który łączy w sobie elementy EVO jak teleporty do expów/questów w ogromnym światem RPG gdzie musimy wykonywać misje aby odblokowywać dostępy itp. Serwer oferuje ogromny wątek RPG podzielony na rozdziały, są tam sagi, rozdziały Piratów z Gothica, farma Lobarta już na rooku, stolica krasnoludów Khazad Dum oraz kopalnia Moria, Akty z Dragon Balla takie jak Family Island w której poznamy historię wyspy Dende i Karina oraz wiele więcej, na serwerze są rozbudowane systemy craftingu dzięki czemu gracze free to play mogą łatwo się odnaleźć w tym ogromnym świecie! Do zobaczenia w grze!

ENG: Important announcements! Slowly the current season is coming to an end, this is the tenth edition that's over 12 years together! As this is the anniversary edition, the best player will win his own statue in the game, which will stay with us forever, from now on every edition the best player will win a statue with his name from the game! The current edition ends on 05.02.2023 and the start of the new edition will take place on 17.02.2023, you will find more information on our discord! All premium points that you have bought or will buy from January 1 to the end of the edition will return to you at the start of the edition, including those spent, so it is an ideal opportunity to shop if you make a mistake when spending points you can spend them a second time correctly at the start of the edition! In addition, this is the perfect opportunity to start playing and get to know the server before the edition starts, DBKO Inferno is currently the largest Anime server on the market, so it's worth getting to know what it has to offer in order to get a better and easier start! While the server is down so you don't get bored there will be a beta server available where you can test updates! Are you a new player and wondering if it's worth playing? Definitely yes, this is the only Anime OTS server that offers more than 5 different manga on one server, such as Dragon Ball, Naruto, Firy Tail, Bleach, My Hero Academy. We offer the biggest world which combines EVO elements like teleports for exp/quests in a huge RPG world where we have to do missions to unlock accesses etc. The server offers a huge RPG theme divided into chapters, there are sagas, Pirates of Gothic chapters, Lobart's farm on the rook, the dwarven capital Khazad Dum and the Moria mine, Acts from Dragon Ball such as Family Island in which we learn about the history of the island of Dende and Karin and much more, there are extensive crafting systems on the server so that free to play players can easily find their way in this huge world! See you in the game!

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,572)
3 Bachleda (2,378,653)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,965,259)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,719,287)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268