Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
10.6.2022 - Mini update - Android Client
Author: Aragorn

PL: Idziesz do pracy/szkoły masz chwilę wolną i nie miałeś co zrobić z czasem? Teraz to się zmieni! Mamy dla was bardzo dobrą wiadomość zamknięte beta testy klienta na Android zakończyły się! Klient jest jeszcze w wersji testowej jednak każdy gracz może już go pobrać! W kliencie też jest wgrany bot dzięki czemu nie musisz już zużywać tyle prądu, wychodzisz z domu, będziesz mógł kontrolować swoją postać z telefonu! Przypominam o ciągle trwającym konkursie na discordzie, codziennie 3 osoby wygrywają darmowe 500 pkt do shopa! 

LINK: https://dbko-inferno.pl/files/InfernoClient.apk 

ENG: Going to work/school have a spare moment and didn't have what to do with your time? Now this will change! We have very good news for you closed beta testing of the client for Android is over! The client is still in a test version, but every player can already download it! In the client is also uploaded bot so you no longer need to use so much electricity, you go out of the house, you will be able to control your character from your phone! I would like to remind you about the ongoing competition on discord, every day 3 people win a free 500 points to the shop! 

Poradnik dla nowych graczy, jak zacząć: 

 

 

20.5.2022 - Important Information!
Author: Aragorn

PL: Witam! Niestety fanpage został zablokowany przez facebooka, jest to dobra i zła wiadomość ponieważ znaczy to że konkurencja boi się nas coraz bardziej. Dobrze wiedzą że gdy startuje Inferno każdy inny serwer świeci pustkami, boją się nas i pokazują swoje akty desperacji zgłaszając Fanpage ale my się nie poddajemy, stworzyliśmy już nowy fanpage! Dzięki wam stworzyliśmy w 12 lat największy serwer Anime OTS na rynku oraz zebraliśmy ogromną społeczność! Zapraszamy do obserwowania nowego fanpage! Zróbmy im na złość i znowu się jednoczmy! Dziękujemy że jesteście z nami! 

LINK: https://www.facebook.com/dbko.inferno.ots

ENG: Hello! Unfortunately our fanpage has been blocked by facebook, this is good and bad news because it means that the competition is getting more and more afraid of us. They know well that when Inferno starts every other server is empty, they are afraid of us and show their acts of desperation by reporting the Fanpage, but we do not give up, we have already created a new fanpage! Thanks to you, in 12 years we have created the biggest Anime OTS server on the market and gathered a huge community! Feel free to follow our new fanpage! Let's spite them and unite again! Thank you for being with us! 

Poradnik dla nowych graczy, jak zacząć: 

19.5.2022 - IMPORTANT INFORMATION - One day to START!
Author: Aragorn

PL: Witam! Został już tylko jeden dzień do wielkiego startu! Przypominam o konkursie trwającym na Fanpage, można zgarnąć 200 darmowych punktów do shopa, oraz zawalczyć aż o 2k pkt! Dodatkowo darmowe pp po starcie edycji będzie można wygrać na nowo założonym DISCORD dlatego zapraszamy do dołączania! 

FANPAGE: https://www.facebook.com/dbko.inferno/

DISCORD: https://discord.com/invite/aVEan3nbQR

Ważne informacje: 

 • 1. Przez pierwsze 3 dni (72h) na serwerze będzie wyłączone PvP tak aby każdy gracz mógł bez problemu zacząć rozgrywkę, pomoże to głównie nowym graczom, 
 • 2. Przedmiot w shopie który dawał automatycznie wykonany Premium Profession Quest zostaje wyłączony na tydzień czasu aby nie pomagał w rywalizacji, 
 • 3. Kolejną zmianą jest także to że przez pierwsze 2 tygodnie serwera exp z graczy (PvP) zostaje wyłączony, dzięki czemu najlepsi gracze nie będą zabijać zamiast expić, 
 • 4. Do gry został wprowadzony nowy system oddawania przedmiotów dzięki czemu będzie możliwość odzyskania ich przed startem gry a dodatkowo itemy będą podpisane, dzięki czemu jeżeli komuś się uda sklonować jakiś przedmiot automatycznie przedmioty sklonowane będą usuwane, próba klonowania będzie kończyć się stratą własnego przedmiotu. Informacje o odzyskiwaniu przedmiotów będą podane niżej.
 • 5. W tej edycji do gry zostanie dodana Sala Chwały, będzie to złota sala w depo. Gracz który osiągnie najwyższy poziom w danej edycji otrzyma w grze swoją dużą statuę która będzie na wzór skina jaki gracz posiada z pełnym podpisem, nickiem jaki gracz miał, jaki poziom osiągnął, rok oraz edycja. Dzięki temu będzie ciągła rywalizacja o pierwsze miejsce.
 • 6. Dodatkowo w tej edycji aż TOP 10 graczy otrzyma darmowe PP na nową edycję, Miejsce: 1 - 20k pp, 2 - 15k pp, 3 - 10k pp, 4 - 7,5k pp, 5 - 5k pp, 6 - 4k pp, 7 - 3k pp, 8 - 2k pp, 9 - 1k pp, 10 - 500 pp!  Dzięki temu także wzmoży się rywalizacja wśród graczy.

 

Dziękujemy że wybraliście właśnie nasz serwer! Dowody zakupu god itemek można zgłaszać na fanpage/gg. Widzimy się jutro w grze! 

 

ENG: Hello, just one day left until the big launch! I would like to remind you about the competition on our Fanpage, you can get 200 free points to the shop, and compete for 2k points! Additionally, after the start of the edition you will be able to win free pp on the newly created DISCORD so feel free to join! 

Important Information: 

 • 1. For the first 3 days (72h) PvP will be disabled on the server so that every player can easily start the game, this will help mainly new players, 
 • 2. The item in the shop that gives you an automatic Premium Profession Quest is deactivated for a week so it will not help in competition, 
 • 3. Another change is that for the first 2 weeks of the server, exp from players (PvP) is disabled so that the best players will not kill instead of exp, 
 • 4. a new item return system has been introduced to the game, so you will be able to reclaim items before the start of the game. in addition, items will be signed, so if someone manages to clone an item, cloned items will be automatically deleted, attempting to clone will result in loss of your own item. Information about item recovery will be given below.
 • 5. In this edition the Hall of Glory will be added to the game, it will be a golden hall in the depo. The player who achieves the highest level in an edition will receive a large in-game statue which will be based on the player's own skin with a full signature, the player's nickname, the level reached, the year and edition. Thanks to this there will be a constant competition for first place.
 • 6. Additionally in this edition up to TOP 10 players will receive free PPs for the new edition, Place: 1 - 20k pp, 2 - 15k pp, 3 - 10k pp, 4 - 7.5k pp, 5 - 5k pp, 6 - 4k pp, 7 - 3k pp, 8 - 2k pp, 9 - 1k pp, 10 - 500 pp!  This will also increase competition among players.

 

Thank you for choosing our server! Proof of purchase god item can be reported on fanpage/gg. See you in game tomorrow! 

 

17.5.2022 - Best Players
Author: Aragorn

Najlepsi gracze na danej edycji mogą zgłosić się po darmowe PP na start! 

 1. TOP 1 - Phenomenal Manggo - 15.000 pp,
 2. TOP 2 - Saitama - 7.500 pp,
 3. TOP 3 - Iperfect - 5.000 pp, 
 4. TOP 4 - Cutanoid - 3.000 pp,
 5. TOP 5 - Vvego - 2.000 pp

Gratulujemy!

17.5.2022 - New Edition Coming!
Author: Aragorn

PL: Witam! Mam zaszczyt ogłosić start nowej edycji 20.05.2022 o godzinie 19.00! Jesteście z nami już ponad 12 lat, jest to jubileuszowa 10-ta edycja! Zapraszamy do zakładania postaci! Ogłaszam także że każdy gracz może otrzymać darmowe punkty premium do sklepu w grze, więcej informacji na FANPAGE(LINK)

 • Zastanawiałeś się czy warto zagrać na Inferno czyli największym anime OTS? Podam ci teraz powody dla których musisz być z nami w czasie startu! 
 • - Świat gry oferuje tysiące godzin rozgrywki, przez co nawet najbardziej doświadczeni gracze aby wykonać wszystkie misje w grze potrzebują ponad pół roku,
 • - Jako jedyni na rynku oferujemy serie zadań typowych dla gier RPG (fabularnych) podzielonych na AKTY, każdy z nich składa się z ponad 20 różnorodnych misji, a aktów w grze jest już więcej niż 10!
 • - Z każdą edycją gra zmienia się na coraz bardziej free to play, aktualnie najlepsze przedmioty w grze można zdobyć jedynie z zadań, nie da się ich kupić (przykładem jest Flame Of Agony który jest dużo lepszy niż legendarny god set)! A także w tej edycji doszedł task na god token! 
 • - W grze jest wgrany bot duzo lepszy niz zwykly elf bot, dodatkowo jezeli jestes graczem ktory nie chce korzystac z bota to wystarczy go wylaczyc a wtedy dostaniemy bonus do expa +50% zawsze gdy bot jest off, dzięki czemu możesz szybciej expić niż zwykły gracz na bocie!
 • - Wiele bardzo zaawansowanych systemów dzięki którym gra staje się dużo ciekawsza: system craftingu, system combatant pointsów, system ulepszania czarów, system ulepszania broni, zbieranie dusz do broni, rozbudowany poziomowy skin system, crafting run i wiele więcej. 
 • - Ponad 8 róznych eventów automatycznych które są codziennie z różnymi bonusami dzięki czemu gracz nie ma czasu się nudzić!
 • - Ponad 80 różnorodnych postaci postaci z 6 anime, każda z postaci posiada ponad 20 transformacji! Postacie podzielone zostały na różne klasy typu: WARRIOR, TANK, DPS, DST, MAG, SUPPORT. Każda z klas ma inne możliwości i gra się nią totalnie inaczej, każdy może wybrać czy chce wspierać drużynę, czy może być twardy jak skała a może po prostu dużo zadawać obrażeń!
 • - Oprócz serii zadań fabularnych dla graczy typowo tibijskich w grze jest ponad 500 skrzynek z nagrodami, z czego 100 na długich ciekawych questach. 
 • - Gra dla każdego, jest to połącznie map evo dla low lvl, im większy mamy to mamy wiecej wyborów w tym wyspy RPG, gdzie trzeba robić misje by odblokowywać lepsze expy w grze lub możemy grać normalnie na teleportach ale przez to wolniej osiągniemy swój cel.
 • - To tylko początek zalet wielkiego świata Inferno! 
 • Z okazji że jest to nasza 10-ta edycja postanowiliśmy przygotować dla graczy coś wyjątkowego! Do gry zostanie dodana sala chwały w depo, gracz który na tej edycji osiągnie najwyższy poziom otrzyma swój posąg z wyglądem gracza oraz pełnym podpisem (nick w grze, edycja, poziom, rok). 
 • Zapraszamy także na nowo dodany discord tam także pojawi się event na darmowe punkty do gry. 
 • Dziękujemy że jesteście z nami, Inferno Team od zawsze dla graczy! 

ENG: Hello, I am pleased to announce the start of the new edition on 20.05.2022 at 19.00! You have been with us for over 12 years, this is the 10th anniversary edition! Feel free to create a character! I also announce that each player can get free premium points to the in-game shop, more information on FANPAGE(LINK)!

 • Wondering if it's worth playing Inferno, the biggest OTS anime? I will now give you the reasons why you need to be with us at launch! 
 • - The game world offers thousands of hours of gameplay, which means that even the most experienced players need more than half a year to complete all the missions in the game,
 • - As the only ones on the market, we offer a series of tasks typical for RPG (role-playing games) divided into ACTS, each of which consists of more than 20 different missions, and there are already more than 10 acts in the game!
 • - With every edition the game is changing to more and more free to play, currently the best items in the game can only be obtained from quests, you can not buy them (an example is Flame Of Agony which is much better than the legendary god set)! And also in this edition there is a task for god token! 
 • - There is a bot loaded into the game which is much better than normal elf bot, additionally if you are a player who doesn't want to use the bot, just turn it off and then you will get +50% exp bonus whenever the bot is off, so you can exp faster than normal player on the bot!
 • - Many very advanced systems that make the game more interesting: crafting system, combatant points system, spell improvement system, weapon improvement system, collecting souls for weapons, advanced level skin system, crafting runes and much more. 
 • - More than 8 different automatic events that are daily with different bonuses so the player has no time to get bored!
 • - Over 80 different characters from 6 anime, each character has over 20 transformations! Characters are divided into different classes such as WARRIOR, TANK, DPS, DST, MAG, SUPPORT. Each class has different abilities and is played totally differently, everyone can choose whether they want to support the team, or be tough as a rock, or just inflict a lot of damage!
 • - In addition to a series of story quests for typical Tibian players, there are more than 500 prize chests in the game, 100 of them on long interesting quests. 
 • - It's a game for everyone, it's a combination of evo maps for low lvl, the bigger we have the more choices we have including RPG islands, where you have to do missions to unlock better exp in the game or you can play normally on teleports, but this will slow you down to reach your goal.
 • - This is just the beginning of the advantages of the great world of Inferno! 
 • On the occasion that this is our 10th edition, we have decided to prepare something special for players! A hall of glory will be added to the game in the depo, the player who reaches the highest level in this edition will receive his statue with the player's appearance and a full signature (nick in game, edition, level, year). 
 • We would also like to invite you to the newly added discord where there will also be an event for free game points. 
 • Thank you for being with us, Inferno Team is always there for the players! 

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Yami Yami No Mi (2,885,189)
2 Yuki Yuki No Mi (2,285,626)
3 Pika Pika No Mi (2,081,800)
4 Mera Mera No Mi (2,038,776)
5 Gomu Gomu No Mi (2,036,915)
6 Top One Hater (2,035,963)
7 Neko Neko No Mi (1,976,188)
8 Gojo Satoru (1,675,630)
9 Wbita (1,535,579)
10 Combifix (1,505,334)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Gomu Gomu No Mi 244
2 Yami Yami No Mi 215
3 Pika Pika No Mi 215
4 Yuki Yuki No Mi 209
5 Top One Hater 207
6 Mera Mera No Mi 201
7 Neko Neko No Mi 198
8 Gojo Satoru 197
9 Wbita 197
10 Baku Baku No Mi 171