Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
22.11.2020 - IMPORTANT! - Start of the new edition!
Author: Aragorn

PL: Mamy dla was dobrą informacje na którą czekaliście od dawna! Odbędzie się restart postaci, specjalnie na waszą prośbę dla graczy którzy męczyli mnie dniami i nocami aby restart w końcu się odbył. Kolejnym ważnym argumentem który przeważył szale jest aktualnie panująca sytuacja w świecie, dużo osób pisze codziennie że by powróciło do gry gdyby był restart postaci. Od razu uspokajam graczy którzy kupowali punkty w ostatnim czasie, każdy kto kupił punkty przez stronę od 1 listopada dostanie ich pełen zwrot. Z restartem postaci oczywiście wiąże się też spory update. Dnia 23.11 wieczorem zostanie zamkniety serwer, start 26.11(czwartek) godzina 21.00(polskiego czasu)! W poniedziałek także wystartuje event na darmowe punkty do shopa na fanpagu zapraszamy do obserwowania: https://www.facebook.com/wodbko.legend/

ENG: We have good information for you that you have been waiting for a long time! There will be a character reboot, especially at your request for players who have been tiring me day and night for the reboot to finally take place. Another important argument that has prevailed is the current situation in the world, many people write every day that they would return to the game if there was a character reboot. I immediately reassure the players who have bought points recently, anyone who has bought points through the site since 1 November will get their full refund. Of course, the restart of the character is also connected with a big update. On 23.11 in the evening the server will be closed, start 26.11(Thursday) at 21.00 (Polish time)! On Monday, the event for free points to shop on the fanpage will also start: https://www.facebook.com/wodbko.legend/

26.10.2020 - Update v1.3.2 v2
Author: Aragorn

PL: Update skupiał się głównie na rozwinięciu wątków których nie zdążyliśmy zrobić na czas w poprzednim update stąd dodatek v2. Co nowego?

 1. - Poprawki w daily taskach (można było zbyt łatwo zdobywać rubiny), Ner Farmer z 50 rubinów teraz dostajemy 1, Martin z 25 rubinów zmieniony na 5. Exile zwiększone rubiny ze 100 na 150. 
 2. - Dodany nowy NPC Wario w hotelu u którego po ukończeniu serii zadań dostajemy boost który bardzo wzmacnia nasza postać, boost ten działa tylko do 100k poziomu. Po osiągnięciu 100k znika, dodatkowo za wykonanie tego zadania dostajemy achivment który zwiększa ilość expa którą otrzymujemy z normalnych potworów. Boost do 100k dodaje: +5kk hp i ki, +500k regeneracja hp i ki, +5 soula/s, +10% absorb all, +20% energy dmg. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej będzie można osiągnąć 100k poziom.
 3. - Dodane dwa nowe expowiska no pvp u Edward Teacha od 600k i 1kk poziomu, 
 4. - Dodane zostały max absorby do itemek, 
 5. - Dużo zmian w earringach: twisted health earrlings dodane +12% max hp, do amuletu twisted chakra amulet zwiększono regeneracje many z 200k na 600k dodatkowo +40% max many wiecej,
 6. - Genjutsu amulet podniesiona regeneracja z 250k na 450k,
 7. - Zmniejszony DMG vegetto balla o 15%, 
 8. - Poprawki w mobie Immortal Ghost, 
 9. - Mob Kyuubi MVP zostal lekko wzmocniony ponieważ jego amulety dostały boosta,
 10. - Oraz wiele więcej mniejszych zmian! 
 11.  

ENG: Update focused mainly on developing threads that we didn't manage to do on time in the previous update hence addendum v2. What's new?

 1. - Corrections in daily rubies (it was too easy to get rubies), Ner Farmer with 50 rubies now gets 1, Martin with 25 rubies changed to 5. Exile increased rubies from 100 to 150. 
 2. - Added new NPC Wario in the hotel where after completing a series of tasks we get a boost that greatly strengthens our character, this boost works only up to 100k level. After reaching 100k it disappears, additionally for completing this task we get an achivment which increases the amount of expa we get from normal monsters. Boost to 100k adds: +5kk hp and ki, +500k hp and ki regeneration, +5 soula/s, +10% absorb all, +20% energy dmg. This will make it much easier to reach 100k level.
 3. - Two new no pvp sites have been added by Edward Teach from 600k and 1kk level, 
 4. - The maximum absorbers have been added to itemk, 
 5. - Many changes in earrings: twisted health earrlings added +12% max hp, twisted chakra amulet increased mana regeneration from 200k to 600k additionally +40% max mana more,
 6. - Genjutsu amulet increased regeneration from 250k to 450k,
 7. - DMG vegetto balla reduced by 15%, 
 8. - Amendments to my Immortal Ghost, 
 9. - The Kyuubi MVP Mob has been slightly strengthened because its amulets have been boosted,
 10. - And many more minor changes! 
15.10.2020 - Double EXP Event!
Author: Aragorn

PL: Dnia 16.10.2020 wystartuje event z podwojnym expem, dokładnie o godzinie 16.00 potrwa on do niedzieli wieczora! Dodatkowo w shopie pojawią się orion exp boosty, możliwe że to ostatni w tym roku event z ich dostępnością więc polecamy zakupy na zapas. Odpowiadając na wasze pytania podwójny exp mnoży też się przez exp boosty czyli z exp boostem oraz wygranym PvO + nowym skinem pod expa + innymi mniejszymi boostami możemy mieć nawet 22 razy większy exp! Powodzenia!

ENG: On 16.10.2020 an event with a double expo will start, at 16.00 exactly, it will last until Sunday evening! Additionally, there will be orion exp boosts in the shop, it is possible that this is the last event this year with their availability, so we recommend shopping in stock. Answering your questions, the double exp will also be multiplied by exp boosts, that is, with an exp booster and a PvO + new skin under the expa + other smaller boosts we can have up to 22 times bigger exp! Good luck!

12.10.2020 - Update v1.3.2
Author: Aragorn

PL: Nadszedł czas na kolejny duży update który głównie skupiał się na rozwoju gry żeby nie była taka monotonna oraz na rebalansie niektórych postaci. Co nowego?

 1. - Dodane zostały misje dzienne, na mapie pojawiło się 5 nowych NPC u których co 20 godzin możemy wykonywać zadania są to zróżnicowane zadania, niektóre z nich możemy wykonywać nawet na pierwszym poziomie. Nagrodą za te misje są głównie poziomy, w zależności od tego jaki posiadamy poziom dostaniemy stosunkowo do tego ilość poziomów za misje. A także za wykonywanie zadań dziennych dostajemy mocne achivmenty (najlepszy dodaje +25% expa więcej na stałe).
 2. - Przebudowany na nowo został zombie event teraz za wygranie eventu dostajemy dużą ilość poziomów, dostajemy im więcej im mniejszy poziom mamy. Warto wykonywać nawet na 1kk+. (1-25k = +5k lvli, 25-100k = +12,5k, 100-250k = +10k, 250-400k = +8k lvli, 400k-1kk = +4k lvli, 1kk+ = +2k lvli)
 3. - Z powodu wielu skarg został zmniejszony dmg toppo glove z 17500 ataku na 13500. 
 4. - Postać son goku była zaniedbana w porównaniu do innych postaci no-premium, została wzmocniona.
 5. - Dodana została blokada mc na zombie event.
 6. - Podniesiony został DMG ostatniego poziomu fire hail. 
 7. - Poprawiony został balans wielu postaci w tym infernusa, poprawki wystąpiły głównie w dmg. 
 8. - Dodane został nowy NPC w exp roomie u którego możemy wykonać zadania na egzoszkielet i jego ulepszenie, są to outfity które dodają nam EXP, outfity są naprawdę mocne (więcej informacji w zakładce Shop Outfits).
 9. - Bardzo duży boost shenron seta teraz każdy item dodaje absorb all, a w pełnym secie boost jest jeszcze wiekszy. 
 10. - Exp z death bringer został podnisiony dwukrotnie (mobki na ukrytym spocie), 
 11. - Dodane do shopa różne questowe przedmioty, 
 12. - Do legendary i beerus seta dodany został max hp i ki po to aby gracze z małym lvl nie gineli tak latwo posiadając ten set,
 13. - Duża zmiana w zwykłych smoczych kulach od teraz można wybrać u smoka nagrode w postaci poziomów, dodatkowo nie ograniczoną ilość razy dzięki czemu kule zwykłe będą bardziej wartościowe (1-1kk lvl = +10k lvli, 1kk+ = +5k lvli), 
 14. - Achivment unlimited power został zmieniony na poziomowy teraz dostajemy go za 1kk, 1,5kk, 2kk oraz 2,5kk poziom (są to mocne achivmenty), 
 15. - Do życzeń u smoka został dodany nowy potężny czar shenron granade który możemy poziomować na nowym namek, jest to mocny czar działający głównie na bossy, DMG czaru zależy od klasy, 
 16. - Dodany nowy NPC Earlendi w bibliotece Khazad Dum u którego możemy po wykonaniu zadania zdobyć lodową runę dzięki czemu zabijanie potworów w piekle będzie dużo łatwiejsze, dzięki temu gracze mogą szybciej osiągnąć wymarzony poziom, 
 17. - Bardzo dużo poprawek w petach teraz moby questowe jak sagi itp zliczają dmg także summona, 
 18. - Bardzo duże zmiany u potwora Death zwiększony dmg z beczek w niego o aż 50% dzięki czemu expienie na beczkach jest bardzo opłacalne, a także został podniesiony exp o 50%. 
 19. - Pałac mobków Death (ten w underground pod khazad dum) został przerobiony teraz jest to najlepszy exp do 1,25kk poziomu, na beczkach jest tam najszybszy exp ale bez nich tez mozna wbic bardzo latwo dużą ilość poziomów, 
 20. - Moby takie jak Death Bringer, undead zombie oraz mummy została u nich zwiekszona wrażliwość na ogień (łatwiejszy exp na beczkach), 
 21. - Mobki takie jak hellfire mają sporą wrażliwość na nowe lodowe runy, 
 22. - Dodany nowy exp z hellfire za teleportem na 1,25kk poziom (najlepszy exp w grze), jeżeli posiadamy lodowe runy możemy tam bardzo szybko expić, 
 23. - Dodane dwa nowe [s] potwory a konkretnie "Pirate General" z którego wypadają paczki drewna znajduje się on przy piratach zlodziejach, wypada z niego aż do 40 paczek drewna na raz. Dodany także Death Widow do pałacu śmierci z którego wypadają scrolle expa, 
 24. - Do shopa dodana zakładka runes w której możemy kupić beczki oraz runy lodowe jednak musimy najpierw mieć wykonane na nie zadania żeby je kupić, 
 25. - Zmiany w frag removerze, został on usunięty z daily rewards, oraz jego cena podnisiona w shopie z 150 pkt na 500 aby gracze nie znęcali się tak bezkarnie na niskopoziomowych graczach,
 26. - Zwiększono lekko ceny inhibitorów u NPC Samuela, 
 27. - Dodany achivment Robotman którego dostajemy za wykonanie misji z egzoszkieletem dodaje on na stałe +8% expa, dodano także parę innych achivmentów, 
 28. - Dodana nowa komenda !dragonhunting count która pokazuje w ilu eventach już uczestniczyliśmy, 
 29. - Dodana nowa opcja w kliencie dzięki której gracz po kliknięciu na siebie prawym przyciskiem może wybrać opcje aby czary w których zmieniamy wygląd naszej postaci zostawiały nas w obecnym wyglądzie,
 30. - Oraz wiele więcej zmian które zobaczycie w grze. 

ENG: The time has come for another big update, which mainly focused on developing the game so that it is not so monotonous and on the rebalancing of some characters. What is new?

 1. - Daily missions have been added, 5 new NPCs have appeared on the map, where every 20 hours we can perform tasks that are different, some of them we can perform even on the first level. The reward for these missions are mainly levels, depending on what level we have, we will get relatively many levels for missions. And also for performing daily tasks we get strong achivements (the best adds +25% more expa permanently).
 2. - The zombie event has been rebuilt anew and now for winning the event we get a large number of levels, we get the more the smaller level we have. It is worth to perform even on 1kk+. (1-25k = +5k lvli, 25-100k = +12,5k, 100-250k = +10k, 250-400k = +8k lvli, 400k-1kk = +4k lvli, 1kk+ = +2k lvli)
 3. - Due to many complaints, the dmg toppo glove was reduced from 17500 attacks on 13500. 
 4. - The form of son goku was neglected in comparison to other no-premium forms, it was strengthened.
 5. - The mc blockade on zombie event was added.
 6. - DMG of last fire hail level was raised. 
 7. - Balance of many characters including infernus was improved, amendments were made mainly in dmg. 
 8. - New NPC has been added in exp room where we can perform tasks for exoskeleton and its improvement, these are outfits that add EXP, outfits are really strong (more information in Shop Outfits tab).
 9. - A very large boost shenron set now each item adds absorb all and in a full set the boost is even bigger. 
 10. - Exp with death bringer has been lifted twice (mobiles on hidden spot), 
 11. - Various quest items added to the shop, 
 12. - To the legendary and beerus set max hp and ki has been added so that players with small lvl do not die so easily having this set,
 13. - A large change in the ordinary dragon balls from now on can be selected by the dragon as a reward in the form of levels, additionally not limited number of times, making ordinary balls more valuable (1-1kk lvl = +10k lvli, 1kk+ = +5k lvli), 
 14. - The unlimited power achivment has been changed to a level now we get it for 1kk, 1.5kk, 2kk and 2.5kk level (these are strong achivments), 
 15. - A new powerful shenron granade spell has been added to the dragon's wishes. We can level it on a new namekeeplate, it is a powerful spell acting mainly on bosses, DMG spell depends on class, 
 16. - Added a new NPC Earlendi in the Khazad Dum library where we can get an ice fleece after completing the task, making it much easier to kill monsters in hell, so players can reach their dream level faster, 
 17. - A lot of amendments in the petals now have quest moby as sagas and so on counting dmg also summons, 
 18. - Very big changes in the Death monster increased dmg from barrels into it by as much as 50%. 
 19. - The Death mobster palace (the one in the underground under the khazad dum) has been converted now it is the best exp to 1.25kk level, there is the fastest exp on the barrels, but without them it is also very easy to drive in a lot of levels, 
 20. - Moby like Death Bringer, undead zombies and mummies have increased their sensitivity to fire (easier expositions on barrels), 
 21. - Mobiles such as hellfire have great sensitivity to new ice runes, 
 22. - Added a new exp with hellfire behind the teleport to 1.25kk level (the best exp in the game), if we have ice runes we can expose there very quickly, 
 23. - Two new [s] monsters have been added, namely "Pirate General" from which packets of wood fall out. It is located by the pirate thieves, falling out of it up to 40 packets of wood at once. Added also Death Widow to the palace of death from which scrolle expa fall out, 
 24. - A runes tab has been added to the shop where we can buy barrels and ice runes, but first we have to have the tasks done for them to buy them, 
 25. - Changes to the frag remover, it was removed from the daily rewards, and its price was raised from 150 points to 500 so that players do not abuse low-level players with such impunity,
 26. - Samuel's NPC inhibitor prices have been slightly increased, 
 27. - The added achivment Robotman we get for performing a mission with an exoskeleton adds a permanent +8% expa, and a few other achivements have been added, 
 28. - Added new command !dragonhunting count which shows how many events we have already participated in, 
 29. - A new option has been added in the client which allows the player to select the options for the spells in which we change the appearance of our character to leave us in our current appearance after right clicking on them,
 30. - And many more changes that you will see in the game. 
29.8.2020 - DBKOI Revolution v1.3.1
Author: Aragorn

PL: Oto i nadeszła pora na duży wakacyjny update, skupiał on się głównie na wprowadzeniu do gry blessów o które gracze prosili ale oprócz tego wiele innych nowości. Update się przesunęło w czasie dlatego że postanowiliśmy rozwinąć dużo więcej wątków niż na początku. Co nowego?

 1. - Dodane zostały na mapie 6 wież magów ognia, w tym jedną główną z arcy magiem u których po wykonaniu zadań możemy kupić blessy, jeżeli posiadamy wszystkie blessy (5) to tracimy o 75% mniej expa, wieże z magami znajdują się na darmowych mapach w różnych częsciach świata. 
 2. - Dodany został arcy mag pyrokar u którego po wykonaniu wszystkich zadań możemy kupować blessy za jednym razem nie musimy biegać po npc, dodatkowo wtedy blessy kosztują o 2/3 ceny mniej a także za wykonane zadania dostajemy poziomy i max soula,
 3. - Zablokowano możliwość używania stunów na no pvp, 
 4. - Dodano w shenronach opcje ulepszenia fire DMG jest to dmg z beczek oraz czarow infernusa,
 5. - Dużo poprawek w eventach takich jak PvO itp, 
 6. - Poprawione bugi z skrotami na jungli, 
 7. - Baltazar z misji u piratow zostal wzmocniony, 
 8. - Ulepszony czar Rikude senjutsu leczenie z 10 na 35,
 9. - Nowy czar dla obito Gakido,
 10. - Duży rebalans postaci DST, 
 11. - Zmniejszone pobieranie soula z hurricane,
 12. - Dodane NO-PVP zone na goblinie generale, 
 13. - Dodany playboy do shopa, 
 14. - Nowa waluta szafiry po kliknieciu na 100 rubinow zamieniamy to w 1 szafir, 
 15. - Ulepszony DMG toppo glove z 7500 na 17500 ataku, 
 16. - Nowy NPC Inferno Ghost u ktorego jezeli mamy adventure staffa mozna zaminic na inferno staffa mocniejszego, dodatkowo dostajemy poziomy za wykonane zadanie, NPC znajduje sie w plonacym miescie,
 17. - Poprawiony bug z lifestealem na petach, 
 18. - Nowy NPC Brokki jest ukryty w podziemiach khazad dum, po wykonaniu u niego serii zadań otrzymamy outfit dzięki któremu będziemy szybciej trenować mining,
 19. - Dodano nową kopalnie ore pod khazad dum w ktorej znajduje się no pvp zone, 
 20. - Dużo zmian w kliencie dodane takie rzeczy jak przycisk od banku itp, 
 21. - Poprawiono po raz kolejny stabilność silnika, 
 22. - Oraz wiele więcej mniejszych zmian które zobaczycie w grze. 

 

ENG: Here it is time for a big holiday update, it focused mainly on introducing the blessings that players asked for, but also many other news. The update was delayed because we decided to develop a lot more threads than at the beginning. What's new?

 1. - 6 fire mage towers have been added on the map, including one main one with an arch mage, where we can buy blessing after completing the tasks, if we have all blessings (5), we lose 75% less experience, towers with mages are on free maps in different parts of the world.
 2. - Arch mage pyrokar has been added, where, after completing all the tasks, we can buy blessings at once, we do not have to run on npc, in addition, blessings cost 2/3 the price less and we get levels and max soul for the tasks performed,
 3. - Blocked the use of stuns on no pvp,
 4. - Fire DMG upgrade options have been added in shenrons, it is dmg from barrels and infernus spells,
 5. - Lots of fixes for events like PvO etc
 6. - Fixed bugs with jungle shortcuts,
 7. - Balthazar from pirate missions has been strengthened,
 8. - Rikude senjutsu spell healing from 10 to 35,
 9. - New spell for Gakido,
 10. - Big DST character rebalance,
 11. - Hurricane soula download decreased
 12. - Added NO-PVP zone on goblin general,
 13. - Added playboy to shop,
 14. - New sapphire currency, after clicking on 100 rubies, we turn it into 1 sapphire,
 15. - DMG toppo glove improved from 7,500 to 17,500 attack
 16. - New NPC Inferno Ghost with which, if we have an adventure staff, you can turn it into a stronger inferno staff, in addition, we get levels for the task done, the NPC is in a burning city,
 17. - Fixed lifesteal bug on pets,
 18. - The new NPC Brokki is hidden in the khazad dum underground, after completing a series of tasks with him, we will receive an outfit thanks to which we will train mining faster,
 19. - Added new ore mines under khazad dum with no pvp zone,
 20. - Lots of changes in the client added things like bank button etc,
 21. - Improved engine stability once again,
 22. - And many more smaller changes you'll see in-game.