Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKO Inferno
DBKO Inferno Latest News
6.4.2023 - Easter Event!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Kolejny duży Easter Event startuje już dziś (06.04)! Do zdobycia podczas eventu są darmowe jajka expa, oraz własny potężny w pełni darmowy skin! Teleport do Wielkanocnej Wyspy znajduje się przed depo po lewej stronie od Temple! Event potrwa aż tydzień przez ten czas dodatkowo można liczyć na różne promocje w tym +10% więcej punktów premium w shopie! W ostatnim czasie specjalnie na wasze prośby dodaliśmy system płatności PayU, dzięki któremu można wysyłać płatności z całego świata! Dziękujemy że jesteście z nami, wesołych świąt! 

ENG: The next big Easter Event starts today (06.04)! To be won during the event are free exp eggs, and your own powerful fully free skin! The teleport to Easter Island is located in front of the depo to the left of the Temple! The event will last for one week, during which time you can also look forward to various promotions including +10% more premium points in the shop! We have recently added the PayU payment system, so that you can send payments from all over the world! Thank you for being with us, happy Easter! 

17.2.2023 - A new adventure has just begun!
Author: [ADM] Aragorn

ENG: We welcome you to the biggest Anime OTS server on the market, the new edition is just starting, it's the best time to join our huge community, thousands of active players, thousands of hours of game play in a huge open world MMORPG! Over 80 characters from 5 different anime, don't wait to join us now! Free premium points to be won on DISCORD and FANPAGE

 • Important information:
 • - For the first 3 days, PvP on the server will be disabled so that every beginner can start playing in peace,
 • - For the first week, the Premium Profession Potion will be excluded from the shop so that everyone has an equal chance,
 • - The person who reaches the highest level in this edition will win a statue in the depo based on his/her skin with a signature (nickname of the game character, level, and the time when he/she reached it), this is a chance to become a legend of DBKO Inferno forever! 

PL: Zapraszamy was na największy serwer Anime OTS na rynku, nowa edycja właśnie się rozpoczyna, to najlepszy czas by dołączyć do naszej ogromnej społeczności, tysiące aktywnych graczy, tysiące godzin gry w wielkim otwartym świecie MMORPG! Ponad 80 postaci z 5 różnych anime, nie czekaj dołącz do nas już teraz! Darmowe punkty premium do zgarnięcia na DISCORDZIE oraz FANPAGE

 • Ważne informacje:
 • - Przez pierwsze 3 dni PvP na serwerze będzie wyłączone aby każdy początkujący gracz mógł zacząć grać w spokoju,
 • - Przez pierwszy tydzień Premium Profession Potion będzie wyłaczony z shopa, aby każdy miał równe szanse,
 • - Osoba która tej edycji osiągnie najwyższy poziom wygra posąg w depo na wzór swojego skina z podpisem (nick postaci z gry, poziom, oraz czas kiedy to osiągnął) to szansa by zostać legendą DBKO Inferno już na zawsze! 

PL: Poradnik dla poczatkujących jak zacząć:

ENG: A beginner's guide on how to get started:

5.2.2023 - New edition coming...
Author: [ADM] Aragorn

PL: Już 17-stego lutego o godzinie 18.00 (polskiego czasu) startuje 11-sta edycja największego serwera Anime OTS! Na jednym serwerze znajduje się ponad 80 postaci z 6 różnych anime (Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, Boku no Hero Academia)! Przez pierwsze 3 dni od startu serwera 17-20.02 aby każdy gracz miał szansę osiągnąć jak najwyższy poziom, PvP serwera będzie wyłączone! Można już się rejestrować, nie czekaj z tym aby inni gracze nie zajęli twojego ulubionego nicku z gry! Dodatkowo zapraszam na Fanpage oraz Discord w czasie startu serwera będzie można tam zdobyć darmowe punkty premium.

ENG: On the 17th of February at 18.00 (Polish time) the 11th edition of the biggest Anime OTS server starts! On one server there are more than 80 characters from 6 different anime (Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, Boku no Hero Academia)! For the first 3 days after the server's launch on 17-20.02 to give every player a chance to reach the highest level possible, the server's PvP will be disabled! You can already register, don't wait for other players to take your favourite game nick! In addition, I invite you to the Fanpage and Discord during the start of the server you will be able to get free premium points there.

PL: Poradnik dla poczatkujących jak zacząć:

ENG: A beginner's guide on how to get started:

2.2.2023 - Top players!
Author: [ADM] Aragorn

PL: Nowa edycja startuje już 17.02.2023! Pora aby ogłosić najlepszych graczy ostatniej edycji, przypominam o tym że w każdej edycji najlepszy gracz otrzymuje statuę na wzór swojego skina jest ona podpisana nickiem z gry a także datą i poziomem jaki osiągnął, statua w grze zostanie już na zawsze! Chcesz zostać Legendą i dołączyć do grona najlepszych graczy, a może chcesz udowodnić że to Twoje anime jest najlepsze? Zagraj z nam na nowej edycji DBKO Inferno która startuje już niedługo! 

Najlepsi gracze:

1. Gracz "Wbita" osiągnął 4,996,465 poziom, wygrywa: Statuę w depo oraz 20k pkt!

2. Gracz "Combifix" osiągnął 4,000,550 poziom, wygrywa: 15k pkt!

3. Gracz "Kame" osiągnął 3,998,836 poziom, wygrywa: 10k pkt!

4. Gracz "Vvego" osiągnął 3,830,421 poziom, wygrywa: 7.5k pkt!

5. Gracz "Kubamartin" osiągnął 3,124,517 poziom, wygrywa: 5k pkt!

6. Gracz "Lexus" osiągnął 2,809,651 poziom, wygrywa: 4k pkt!

7. Gracz "Baku Baku No Mi" osiągnął 2,771,024 poziom, wygrywa: 3k pkt!

8. Gracz "Wash" osiągnął 2,571,477 poziom, wygrywa: 2k pkt!

9. Gracz "You Touch My Tralala" osiągnął 2,447,614 poziom, wygrywa: 1k pkt!

10. Gracz "Bezkarny Bog Otsa" osiągnął 2,408,686 poziom, wygrywa: 500 pkt!

Dziękujemy za to że jesteście z nami!

 

ENG: The new edition starts already on 17.02.2023! It's time to announce the best players of the last edition, I remind you that in each edition the best player receives a statue based on his skin and signed with his nickname from the game, as well as the date and the level he reached, the statue will stay in the game forever! Do you want to become a Legend and join the ranks of the best players, or do you want to prove that your anime is the best? Play with us on the new edition of DBKO Inferno which starts soon! 

Top players:

1. player "Wbita" has reached level 4,996,465, wins: A statue in the depo and 20k points!

2. player "Combifix" has reached level 4,000,550, wins: 15k pts!

3. player "Kame" has reached level 3,998,836, wins: 10k pts!

4. player "Vvego" reached 3,830,421 level, wins: 7.5k pts!

5. player "Kubamartin" reached 3,124,517 level, wins: 5k pts!

6. player "Lexus" has reached 2,809,651 levels, wins: 4k pts!

7. player "Baku Baku No Mi" has reached 2,771,024 levels, wins: 3k pts!

8. player "Wash" has reached 2,571,477 level, wins: 2k pts!

9. player "You Touch My Tralala" reached 2,447,614 level, wins: 1k pts!

10. player "Impunity Bog Otsa" reached 2,408,686 level, wins: 500 pts!

Thank you for being with us!

 

15.1.2023 - New Edition
Author: [ADM] Aragorn

PL: Ważne ogłoszenia! Powoli aktualny sezon dobiega końca, jest to już dziesiąta edycja to ponad 12 lat razem! Jako że to jubileuszowa edycja, najlepszy gracz zgarnie własny posąg w grze, który zostanie już na zawsze z nami, od tej pory co edycję najlepszy gracz będzie zdobywać statuę ze swoją nazwą z gry! Aktualna edycja kończy się 05.02.2023 a start nowej edycji odbędzie się dnia 17.02.2023, więcej informacji znajdziecie na naszym discordzie! Wszystkie punkty premium które kupiliście lub kupicie od 1 stycznia do końca edycji wrócą do was na start edycji, także te wydane, więc jest to idealna okazja aby zrobić zakupy jeżeli popełnicie jakiś błąd przy wydawaniu punktów możecie je wydać drugi raz już poprawnie na starcie edycji! Dodatkowo jest to idealna okazja by zacząć grać i poznać trochę serwera przed startem edycji, DBKO Inferno jest to aktualnie największy serwer Anime na rynku przez co warto zapoznać się z tym co oferuje aby mieć lepszy i łatwiejszy start! Podczas gdy serwer będzie wyłączony abyście się nie nudzili będzie dostępny beta serwer gdzie będzie można testować aktualizacje! Jesteś nowym graczem i zastanawiasz się czy warto zagrać? Zdecydowanie tak jest to jedyny serwer Anime OTS który oferuje ponad 5 róznych mang na jednym serwerze, takie jak: Dragon Ball, Naruto, Firy Tail, Bleach, My Hero Academy. Oferujemy największy świat który łączy w sobie elementy EVO jak teleporty do expów/questów w ogromnym światem RPG gdzie musimy wykonywać misje aby odblokowywać dostępy itp. Serwer oferuje ogromny wątek RPG podzielony na rozdziały, są tam sagi, rozdziały Piratów z Gothica, farma Lobarta już na rooku, stolica krasnoludów Khazad Dum oraz kopalnia Moria, Akty z Dragon Balla takie jak Family Island w której poznamy historię wyspy Dende i Karina oraz wiele więcej, na serwerze są rozbudowane systemy craftingu dzięki czemu gracze free to play mogą łatwo się odnaleźć w tym ogromnym świecie! Do zobaczenia w grze!

ENG: Important announcements! Slowly the current season is coming to an end, this is the tenth edition that's over 12 years together! As this is the anniversary edition, the best player will win his own statue in the game, which will stay with us forever, from now on every edition the best player will win a statue with his name from the game! The current edition ends on 05.02.2023 and the start of the new edition will take place on 17.02.2023, you will find more information on our discord! All premium points that you have bought or will buy from January 1 to the end of the edition will return to you at the start of the edition, including those spent, so it is an ideal opportunity to shop if you make a mistake when spending points you can spend them a second time correctly at the start of the edition! In addition, this is the perfect opportunity to start playing and get to know the server before the edition starts, DBKO Inferno is currently the largest Anime server on the market, so it's worth getting to know what it has to offer in order to get a better and easier start! While the server is down so you don't get bored there will be a beta server available where you can test updates! Are you a new player and wondering if it's worth playing? Definitely yes, this is the only Anime OTS server that offers more than 5 different manga on one server, such as Dragon Ball, Naruto, Firy Tail, Bleach, My Hero Academy. We offer the biggest world which combines EVO elements like teleports for exp/quests in a huge RPG world where we have to do missions to unlock accesses etc. The server offers a huge RPG theme divided into chapters, there are sagas, Pirates of Gothic chapters, Lobart's farm on the rook, the dwarven capital Khazad Dum and the Moria mine, Acts from Dragon Ball such as Family Island in which we learn about the history of the island of Dende and Karin and much more, there are extensive crafting systems on the server so that free to play players can easily find their way in this huge world! See you in the game!

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Katakuri (2,649,380)
2 Erestinho (2,543,572)
3 Bachleda (2,378,653)
4 Vis'tic (2,077,840)
5 Nanadaime (1,990,830)
6 Laxusik (1,965,259)
7 Rico (1,936,594)
8 No Ta Normalnie (1,885,367)
9 Sad And Mad (1,719,287)
10 Monkey Brain (1,672,120)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Katakuri 291
2 Vis'tic 291
3 Nanadaime 283
4 Bachleda 280
5 Ubberek 259
6 Sun God Nika 259
7 Erestinho 258
8 Rico 250
9 Monkey D Garp 247
10 Auro 238
Top Combat Points
# Name Value
1 Ulti 112,722
2 Svante 81,845
3 Greed 79,523
4 Addekk 68,126
5 Urtrudurk Toppo 64,781
6 Ciastek 64,571
7 Percocet Stripp Joint 59,036
8 Synek 56,421
9 Theantek 35,748
10 Incowish 35,268