Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News Server Offline

Server starts in:
17.5.2022 - Best Players
Author: Aragorn

Najlepsi gracze na danej edycji mogą zgłosić się po darmowe PP na start! 

 1. TOP 1 - Phenomenal Manggo - 15.000 pp,
 2. TOP 2 - Saitama - 7.500 pp,
 3. TOP 3 - Iperfect - 5.000 pp, 
 4. TOP 4 - Cutanoid - 3.000 pp,
 5. TOP 5 - Vvego - 2.000 pp

Gratulujemy!

17.5.2022 - New Edition Coming!
Author: Aragorn

PL: Witam! Mam zaszczyt ogłosić start nowej edycji 20.05.2022 o godzinie 19.00! Jesteście z nami już ponad 12 lat, jest to jubileuszowa 10-ta edycja! Zapraszamy do zakładania postaci! Ogłaszam także że każdy gracz może otrzymać darmowe punkty premium do sklepu w grze, więcej informacji na FANPAGE(LINK)

 • Zastanawiałeś się czy warto zagrać na Inferno czyli największym anime OTS? Podam ci teraz powody dla których musisz być z nami w czasie startu! 
 • - Świat gry oferuje tysiące godzin rozgrywki, przez co nawet najbardziej doświadczeni gracze aby wykonać wszystkie misje w grze potrzebują ponad pół roku,
 • - Jako jedyni na rynku oferujemy serie zadań typowych dla gier RPG (fabularnych) podzielonych na AKTY, każdy z nich składa się z ponad 20 różnorodnych misji, a aktów w grze jest już więcej niż 10!
 • - Z każdą edycją gra zmienia się na coraz bardziej free to play, aktualnie najlepsze przedmioty w grze można zdobyć jedynie z zadań, nie da się ich kupić (przykładem jest Flame Of Agony który jest dużo lepszy niż legendarny god set)! A także w tej edycji doszedł task na god token! 
 • - W grze jest wgrany bot duzo lepszy niz zwykly elf bot, dodatkowo jezeli jestes graczem ktory nie chce korzystac z bota to wystarczy go wylaczyc a wtedy dostaniemy bonus do expa +50% zawsze gdy bot jest off, dzięki czemu możesz szybciej expić niż zwykły gracz na bocie!
 • - Wiele bardzo zaawansowanych systemów dzięki którym gra staje się dużo ciekawsza: system craftingu, system combatant pointsów, system ulepszania czarów, system ulepszania broni, zbieranie dusz do broni, rozbudowany poziomowy skin system, crafting run i wiele więcej. 
 • - Ponad 8 róznych eventów automatycznych które są codziennie z różnymi bonusami dzięki czemu gracz nie ma czasu się nudzić!
 • - Ponad 80 różnorodnych postaci postaci z 6 anime, każda z postaci posiada ponad 20 transformacji! Postacie podzielone zostały na różne klasy typu: WARRIOR, TANK, DPS, DST, MAG, SUPPORT. Każda z klas ma inne możliwości i gra się nią totalnie inaczej, każdy może wybrać czy chce wspierać drużynę, czy może być twardy jak skała a może po prostu dużo zadawać obrażeń!
 • - Oprócz serii zadań fabularnych dla graczy typowo tibijskich w grze jest ponad 500 skrzynek z nagrodami, z czego 100 na długich ciekawych questach. 
 • - Gra dla każdego, jest to połącznie map evo dla low lvl, im większy mamy to mamy wiecej wyborów w tym wyspy RPG, gdzie trzeba robić misje by odblokowywać lepsze expy w grze lub możemy grać normalnie na teleportach ale przez to wolniej osiągniemy swój cel.
 • - To tylko początek zalet wielkiego świata Inferno! 
 • Z okazji że jest to nasza 10-ta edycja postanowiliśmy przygotować dla graczy coś wyjątkowego! Do gry zostanie dodana sala chwały w depo, gracz który na tej edycji osiągnie najwyższy poziom otrzyma swój posąg z wyglądem gracza oraz pełnym podpisem (nick w grze, edycja, poziom, rok). 
 • Zapraszamy także na nowo dodany discord tam także pojawi się event na darmowe punkty do gry. 
 • Dziękujemy że jesteście z nami, Inferno Team od zawsze dla graczy! 

ENG: Hello, I am pleased to announce the start of the new edition on 20.05.2022 at 19.00! You have been with us for over 12 years, this is the 10th anniversary edition! Feel free to create a character! I also announce that each player can get free premium points to the in-game shop, more information on FANPAGE(LINK)!

 • Wondering if it's worth playing Inferno, the biggest OTS anime? I will now give you the reasons why you need to be with us at launch! 
 • - The game world offers thousands of hours of gameplay, which means that even the most experienced players need more than half a year to complete all the missions in the game,
 • - As the only ones on the market, we offer a series of tasks typical for RPG (role-playing games) divided into ACTS, each of which consists of more than 20 different missions, and there are already more than 10 acts in the game!
 • - With every edition the game is changing to more and more free to play, currently the best items in the game can only be obtained from quests, you can not buy them (an example is Flame Of Agony which is much better than the legendary god set)! And also in this edition there is a task for god token! 
 • - There is a bot loaded into the game which is much better than normal elf bot, additionally if you are a player who doesn't want to use the bot, just turn it off and then you will get +50% exp bonus whenever the bot is off, so you can exp faster than normal player on the bot!
 • - Many very advanced systems that make the game more interesting: crafting system, combatant points system, spell improvement system, weapon improvement system, collecting souls for weapons, advanced level skin system, crafting runes and much more. 
 • - More than 8 different automatic events that are daily with different bonuses so the player has no time to get bored!
 • - Over 80 different characters from 6 anime, each character has over 20 transformations! Characters are divided into different classes such as WARRIOR, TANK, DPS, DST, MAG, SUPPORT. Each class has different abilities and is played totally differently, everyone can choose whether they want to support the team, or be tough as a rock, or just inflict a lot of damage!
 • - In addition to a series of story quests for typical Tibian players, there are more than 500 prize chests in the game, 100 of them on long interesting quests. 
 • - It's a game for everyone, it's a combination of evo maps for low lvl, the bigger we have the more choices we have including RPG islands, where you have to do missions to unlock better exp in the game or you can play normally on teleports, but this will slow you down to reach your goal.
 • - This is just the beginning of the advantages of the great world of Inferno! 
 • On the occasion that this is our 10th edition, we have decided to prepare something special for players! A hall of glory will be added to the game in the depo, the player who reaches the highest level in this edition will receive his statue with the player's appearance and a full signature (nick in game, edition, level, year). 
 • We would also like to invite you to the newly added discord where there will also be an event for free game points. 
 • Thank you for being with us, Inferno Team is always there for the players! 

8.5.2022 - New Edition!
Author: Aragorn

PL: Witam! Wszystkie oczekiwania względem tej edycji zostały już spełnione, jak już nie raz pisałem nowa edycja miała być przed wakacjami, jednak gracze uświadomili mi że to za późno bo wtedy dużo osób wyjeżdża na wakacje i mają mniej czasu na gry, dodatkowo po lockdownach każdy będzie chciał imprezować jak będzie ciepło. Specjalnie na wasze prośby nowa edycja wystartuje 20.05.2022 o godzinie 19.00! Serwer będzie włączony do 13-15 maja w zależności od tego ile czasu potrwają testy. Dodatkowo gracze którzy znajdą bugi związane z aktualizacją która weszła wczoraj dostaną od 200 do nawet 2000 pkt do shopa na nowa edycje za znalezione błędy w grze! Każdy gracz który kupił punkty w shopie od dnia 01.04 będzie miał je na starcie z powrotem w shopie. Dziękujemy za kolejny rok który spędziliście z nami! Więcej informacji już wkrótce!

ENG: Hello! All expectations for this edition have already been met, as I wrote more than once the new edition was to be before the holidays, but the players made me realize that it's too late because then a lot of people go on holiday and have less time to play, plus after lockdown everyone will want to party when it's warm. Especially for your requests, the new edition will start on 20.05.2022 at 19.00! The server will be on until 13-15 May depending on how long the tests last. In addition, players who find bugs related to the update that came out yesterday will receive from 200 to even 2000 points to shop for a new edition for the bugs found! Every player who bought points in the shop from 01.04 will have them back in the shop at the start. Thank you for another year with us! More information coming soon!

 

7.5.2022 - BIG UPDATE v1.3.9
Author: Aragorn

PL: Przyszła już pora na ostatnią dużą aktualizacje gry na tej edycji! Jest to bardzo duża aktualizacja dzięki której został zmniejszony kolejny raz Pay to Win oraz skończyliśmy tworzenie Super Rebornów! Ważnym aspektem jest również to że w grze pod długim czasie jest już dobry balans! Wszystkie założenia tej edycji zostały spełnione! UWAGA: KLIENT TRZEBA POBRAĆ ZE STRONY NA NOWO INACZEJ NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ! Co nowego?

 • 1. Do gry został wprowadzony nowy rozdział Family Island w którym można znaleźć:
 • - Ponad 20 różnych zadań,
 • - Crafting nowych run,
 • - Wędkarstwo,
 • - Mocne nagrody w postaci: skina, dużej ilości poziomów, mocnych achivmentów,
 • - Zupełnie nowa walka z bossem dużo ciekawsza,
 • - Task na God Token czyli to o co najbardziej prosiliście!
 • - Nowe expy na 1,5kk lvl,
 • - Duża nowa mapa!
 • 2. Do gry został dodany bardzo rozbudowany system skinów, od tej pory gracze którzy nie chcą wydawać dużo pieniędzy na dobry skin mogą mieć go taniej ale na jedną edycję. W shopie pojawiły się nowe skiny, każda klasa ma do wyboru 2 mocne outfity klasowe które dodają atrybuty najbardziej potrzebne dla danej postaci, oprócz tego trafiło do shopa 8 skinów dla każdej klasy różniących się statystykami. Każdy z tych skinów ma aż 5 poziomów, pierwszy poziom kupujemy z shopa, drugi poziom możemy kupić od Luffy Skin Boostera, którego możemy znaleźć w depo oraz różnych częściach mapy. Następne poziomy możemy zrobić u Emperor Calusa. Dodatkowo w grze pojawił się też kolejny skin darmowy który możemy zdobyć na Pirates Island u NPC o nazwie "Janusz On Vacation".
 • 3. Kolejna z postaci All Might otrzymał Super Reborn, nowe czary oraz zmiany w czarach:
 • - Czar "Missouri Smash" został zmieniony na poziomowy, 
 • - Czar "Smash And Smash" został zmieniony na poziomowy, 
 • - Czar "One For Smash" został zmieniony na poziomowy, 
 • - Nowy mocny czar "Indomitable Spirit" zadaje on parę ciosów obszarówych w target oraz mocno spowalnia cele, 
 • - Nowy czar "Hampshire Offensive" który pobiera max hp gracza w zamian za to daje mu mocny boost do DMG a dodatkowo stunuje.
 • 4. Bardzo duża zmiana względem graczy, do tej pory są gracze którzy wolą grać sobie bez używania bota, jednak przez bota w kliencie nie miało to do tej pory większego sensu, a więc postanowiliśmy dodać nowy bonus do statystyk gdy bot jest wyłączony! Od tej pory każdy gracz który będzie miał bota wyłączonego dostanie bonus do expa na poziomie +75% expa do 500k lvla, powyżej +50% expa! Jest to bonus podstawowy przez co mnoży się także z exp boostami itp.
 • 5. Klient przeszedł bardzo wiele zmian, do gry zostało dodane okienko statystyk skina można go znaleźć gdy wejdziemy w okienko set outfit, także całe te okienko od zmiany skina zostało przerobione. Do klienta zostało wprowadzonych dużo różnych zmian.
 • 6. Do gry została dodana pierwsza część Quest Loga która będzie powoli aktualizowana, od tej pory gracze będą mogli zobaczyć swoje aktualne zadania w quest logu w kliencie.
 • 7. W pałacu Calusa pojawił się nowy NPC "Legolas" u którego klasa DST może zamienić magic gunbai na Legolas Bow (odpowiednik Thor Hammera).
 • 8. Exp z zabijania graczy został zmniejszony o 25%.
 • 9. Dla Son Goku zostały dodane 2 bardzo mocne czary które są poziomowe "Super Taiyoken" który jest dużo mocniejsza wersją podstawowego czaru, dodatkowo daje slow oraz szansę na całkowite zatrzymanie gracza. Drugim nowym czarem jest "Potential Releasing" który odpowiada za zwiększenie absorb all, daje regenerację % HP co sekundę. Na ostatnim poziomie daje prawie nieśmiertelność czyli +40% absorb all oraz 10% HP co sekundę! Dzięki nowym możliwościom Goku stanie się dużo bardziej grywalna postacią.
 • 10. Zmiany w bonusach soula dla postaci fizycznych, bonus który dostawała między innymi klasa Warrior 
 • 11. Około 25 nowych achivmentów które można zdobyć w grze, są związane z ukrytymi miejscami na mapie a także z zadaniami które wcześniej były ich pozbawione. 
 • 12. Zmniejszone została ilość potworów na wyspie "Last Stand" u Edward Teach o około 10-15%. Jest to spowodowane przygotowaniami do nowej edycji i zmniejszenia expa.
 • 13. Do gry została dodana nowa wyspa u Hana Solo "Hell Gate" jest to bardzo dobry exp na 400-900k lvl aby odciążyć Gobliny. Dodatkowo znajduje się tam nowy NPC "Ash Williams" u którego można wykonywać taski i pomagać mu uratować świat przed demonami, w zamian za to można zdobyć księge umarłych. Necronomicon jest to nowa najlepsza tarcza w grze która oprócz statystyk normalnych zwiększa także ilość zdobywanego expa dzięki czemu gracz można dużo szybciej osiągnąć swój wymarzony poziom.
 • 14. Zmiany na expie w Hotelu, ilość mobów zwiększona 2x dzięki czemu to dobry exp na 50-100k lvl, dodatkowo na mapie znajduje sie znajdźka.
 • 15. Zwiększony zasięg z 5 do 6 kratek dla czaru "Hollisch Angst".
 • 16. Necronomicon został wzmocniony, exp rate z +30% na +40%, DMG z 12% na 25%, max hp i ki z 25% na 30%!
 • 17. Każdy potwór od 300k+ poziomu będzie miał teraz więcej życia, dzięki temu będzie się expić wolniej, jednak by miało to większy sens zwiększony został DMG z run w te potwory!
 • 18. Metin powder zostały dodane do shopa, 
 • 19. Do gry zostało dodane około 10 nowych przedmiotów, nowe mocne bronie oraz tarcze (można zobaczyć w zakładce items). Do shopa trafił Best Shield Box oraz Best Weapon Box z którego można zdobyć Elder wand, Ultimate Sword of Gryffindor, Magic Gunbai oraz wiele innych nowych mocnych broni. 
 • 20. W grze został wprowadzony nowy exp stage aby expiło się wolniej na wysokich poziomach. Zmiany: od 500k lvl exp spada z 4x na 3x, od 1kk spada do 2x a od 2kk do 1x.
 • 21. Oraz wiele więcej w grze!
 •  

ENG: The time has come for the last big update of the game in this edition! This is a very big update, thanks to which we have reduced Pay to Win once again and finished creating Super Reborns! Another important aspect is that the game has a good balance after a long time! All the assumptions of this edition have been fulfilled! NOTE: THE CLIENT MUST BE RE-DOWNLOADED FROM THE WEBSITE OTHERWISE IT WILL NOT WORK! What's New?

 • 1. a new Family Island chapter has been introduced to the game in which you can find:
 • - Over 20 different quests,
 • - Crafting new runes,
 • - Fishing,
 • - Strong rewards in the form of: skins, lots of levels, strong achivments,
 • - A brand new boss fight much more interesting,
 • - Task on God Token which is what you asked for the most!
 • - New exp for 1.5k lvl,
 • - Big new map!
 • 2. From now on, players who do not want to spend a lot of money on a good skin can have it cheaper, but for one edition. New skins have appeared in the shop, each class has a choice of 2 strong class outfits that add attributes most needed by the character. In addition, 8 skins for each class have been added to the shop, differing in statistics. Each of these skins has 5 levels, the first level we buy from the shop, the second level we can buy from Luffy Skin Booster, which can be found in the depo and various parts of the map. Next levels we can do at Emperor Calus. Additionally, there is another free skin which we can get on Pirates Island from NPC called "Janusz On Vacation".
 • 3. Another character All Might received Super Reborn, new spells and changes in spells:
 • - The spell "Missouri Smash" was changed to a level spell, 
 • - The spell "Smash And Smash" has been changed to a level spell, 
 • - The spell "One For Smash" has been changed to a level spell, 
 • - New powerful spell "Indomitable Spirit" it deals a couple of area-of-effect blows to the target and slows the targets heavily, 
 • - New spell "Hampshire Offensive" which takes player's max HP and gives him DMG boost in return and also stuns.
 • 4. a very big change for players, so far there are players who prefer to play without the bot, but because of the bot in the client it didn't make much sense so far, so we decided to add a new bonus to the stats when the bot is turned off! From now on, every player who will have the bot turned off will get an exp bonus of +75% exp up to lvl 500k, above that +50% exp! This is a basic bonus, which also multiplies with exp boosts etc.
 • 5. The client has undergone many changes, a window of the skin statistics was added to the game, you can find it when you enter the set outfit window, also the whole window of the skin change was reworked. Many different changes have been made to the client.
 • 6. the first part of the Quest Log has been added to the game, which will be slowly updated. from now on, players will be able to see their current quests in the quest log in the client.
 • 7. A new NPC "Legolas" has appeared in Calus' palace, where DST class can exchange magic gunbai for Legolas Bow (equivalent of Thor Hammer).
 • 8. Exp from killing players has been decreased by 25%.
 • 9. for Son Goku 2 very powerful spells have been added which are levelled "Super Taiyoken" which is a much more powerful version of the basic spell, additionally it gives slow and a chance to completely stop a player. The second new spell is "Potential Releasing" which is responsible for increasing the absorption of all, gives a % HP regeneration every second. At the last level it gives almost immortality, i.e. +40% absorb all and 10% HP every second! With these new abilities Goku will become a much more playable character.
 • 10. changes to the soul bonuses for physical characters, one of the bonuses being given to the Warrior class 
 • 11. Approximately 25 new achivments that can be obtained in the game, which are related to hidden places on the map as well as quests that were previously missing. 
 • 12. the amount of monsters on the island "Last Stand" at Edward Teach has been decreased by about 10-15%. This is due to preparations for the new edition and reduction of exp.
 • 13. new Han Solo island "Hell Gate" has been added to the game. it is a very good exp for 400-900k lvl to relieve Goblins. In addition there is a new NPC "Ash Williams" where you can do quests and help him save the world from demons, in return you can get a book of the dead. Necronomicon is the new best shield in the game, which in addition to normal stats also increases the amount of exp gained so that players can reach their dream level much faster.
 • 14. changes to hotel exp, number of mobs increased by 2x so it's a good exp for 50-100k lvl, additionally there is a finder on the map.
 • 15. Spell "Hollisch Angst" range increased from 5 to 6 grids.
 • 16. Necronomicon has been strengthened, exp rate from +30% to +40%, DMG from 12% to 25%, max HP and ki from 25% to 30%!
 • 17. Every monster from level 300k+ will now have more life, this will make the exp slower, but the DMG of the runes in these monsters has been increased to make more sense!
 • 18. Metin powders have been added to the shop, 
 • 19. About 10 new items, new powerful weapons and shields have been added to the game (you can see them in the items tab). Best Shield Box and Best Weapon Box have been added to the shop, from which you can get Elder wand, Ultimate Sword of Gryffindor, Magic Gunbai and many other new strong weapons. 
 • 20. New exp stage has been introduced in game to make exp exp on high levels slower. Changes: from 500k lvl exp drops from 4x to 3x, from 1kk it drops to 2x and from 2kk to 1x.
 • 21. And much more in the game!
8.4.2022 - DOUBLE EXP + EASTER EVENT + IMPORTANT INFORMATION!
Author: Aragorn

PL: Mam przyjemność ogłosić eventy oraz bardzo ważne INFORMACJE! Dnia 10.04.2022 około godziny 18.00 startuje event wielkanocny w którym można zdobyć exp jajka oraz mocny darmowy outfit! Wydarzenie potrwa aż do 19.04! Dodatkowo w Wielkanoc odbędzie się ostatni double EXP Event wystartuje on 16.04.2022 i potrwa aż 72h! Jak każdy wie ta edycja dobiega już końca, przed wakacjami wystartuje nowa edycja, w związku z tym jak na każdej edycji ogłaszamy że od dnia 01.04.2022 wszystkie punkty które kupicie na serwerze wrócą na początku nowej edycji! Jest to bardzo ważna informacja a zarazem bardzo duża promocja, płacisz raz a odzyskujesz punkty na nowej edycji i możesz wydać je na nowo! Po świętach do gry zostanie wprowadzony duży nowy update! Dziękujemy że jesteście z nami!  

ENG: I am pleased to announce events and very important INFORMATION! On 10.04.2022 around 18.00 an Easter event will start in which you can gain exp eggs and a powerful free outfit! The event will last until 19.04! In addition, the last double EXP event will take place on Easter, it will start on 16.04.2022 and will last for 72 hours! As everyone knows this edition is coming to an end, before the holidays will start a new edition, in connection with this as in every edition we announce that from 01.04.2022 all points that you buy on the server will return at the beginning of the new edition! This is very important information and also a very big promotion, you pay once and get your points back in the new edition and you can spend them again! After Christmas there will be a big new update to the game! Thank you for being with us! 

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Moksiak (10)
2 Zefer (10)
3 Zwariowany Edzio (10)
4 Podroba (10)
5 Kyszu (10)
6 Nightmare (10)
7 Zero Two (10)
8 Hardkorekx (10)
9 Potezny Chaozu (10)
10 Szescdziesiony Jebac (10)
Top Achievement Points
# Name Value