Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
12.9.2022 - Double EXP Weekend + Dice Event
Author: Aragorn

PL: Specjalnie na wasze prośby dnia 16.09.2022 o godzinie 20.00 (Polskiego czasu) startuje double exp weekend! Jeżeli ktoś zastanawiał się czy warto zagrać na tej edycji lub planował powrót jest to idealny czas! Event potrwa aż 48 godzin dzięki czemu każdy może wbić bardzo dużą ilość poziomów! Przypominam także o tym że w tej edycji osoba która osiągnie najwyższy poziom otrzyma statuę w sali chwały która będzie znajdować się w depo! TOP 5 graczy na koniec edycji także otrzymują nagrodę więc warto się postarać! Dnia 25.09 odbędzie się także dice event w którym będzie można zgarnąć nagrody o wartości ponad 5000 pln! Przypominam także o ciągle trwającym evencie na darmowe PP do shopa na discordzie! Codziennie 3 osoby wygrywają po 500 PKT! Do zobaczenia w grze! 

ENG: Specially for your requests on 16.09.2022 at 20.00 (Polish time) starts double exp weekend! If anyone was wondering whether it's worth playing on this edition or was planning to return, this is the perfect time! The event will last up to 48 hours, so everyone can conquer a very large number of levels! I would also like to remind you that in this edition the person who reaches the highest level will receive a statue in the hall of glory, which will be located in the depo! TOP 5 players at the end of the edition also receive a prize so it's worth the effort! On 25.09 there will also be a dice event in which you can win prizes worth more than 5000 pln! I would also like to remind you about the still ongoing event for free PP to shop on discord! Every day 3 people win 500 PKT each! See you in the game! 

        PL: Poradnik dla poczatkujących jak zacząć:            

        

ENG: A beginner's guide on how to get started:

 

 

 

10.6.2022 - Mini update - Android Client
Author: Aragorn

PL: Idziesz do pracy/szkoły masz chwilę wolną i nie miałeś co zrobić z czasem? Teraz to się zmieni! Mamy dla was bardzo dobrą wiadomość zamknięte beta testy klienta na Android zakończyły się! Klient jest jeszcze w wersji testowej jednak każdy gracz może już go pobrać! W kliencie też jest wgrany bot dzięki czemu nie musisz już zużywać tyle prądu, wychodzisz z domu, będziesz mógł kontrolować swoją postać z telefonu! Przypominam o ciągle trwającym konkursie na discordzie, codziennie 3 osoby wygrywają darmowe 500 pkt do shopa! 

LINK: https://dbko-inferno.pl/files/InfernoClient.apk 

ENG: Going to work/school have a spare moment and didn't have what to do with your time? Now this will change! We have very good news for you closed beta testing of the client for Android is over! The client is still in a test version, but every player can already download it! In the client is also uploaded bot so you no longer need to use so much electricity, you go out of the house, you will be able to control your character from your phone! I would like to remind you about the ongoing competition on discord, every day 3 people win a free 500 points to the shop! 

Poradnik dla nowych graczy, jak zacząć: 

 

 

20.5.2022 - Important Information!
Author: Aragorn

PL: Witam! Niestety fanpage został zablokowany przez facebooka, jest to dobra i zła wiadomość ponieważ znaczy to że konkurencja boi się nas coraz bardziej. Dobrze wiedzą że gdy startuje Inferno każdy inny serwer świeci pustkami, boją się nas i pokazują swoje akty desperacji zgłaszając Fanpage ale my się nie poddajemy, stworzyliśmy już nowy fanpage! Dzięki wam stworzyliśmy w 12 lat największy serwer Anime OTS na rynku oraz zebraliśmy ogromną społeczność! Zapraszamy do obserwowania nowego fanpage! Zróbmy im na złość i znowu się jednoczmy! Dziękujemy że jesteście z nami! 

LINK: https://www.facebook.com/dbko.inferno.ots

ENG: Hello! Unfortunately our fanpage has been blocked by facebook, this is good and bad news because it means that the competition is getting more and more afraid of us. They know well that when Inferno starts every other server is empty, they are afraid of us and show their acts of desperation by reporting the Fanpage, but we do not give up, we have already created a new fanpage! Thanks to you, in 12 years we have created the biggest Anime OTS server on the market and gathered a huge community! Feel free to follow our new fanpage! Let's spite them and unite again! Thank you for being with us! 

Poradnik dla nowych graczy, jak zacząć: 

19.5.2022 - IMPORTANT INFORMATION - One day to START!
Author: Aragorn

PL: Witam! Został już tylko jeden dzień do wielkiego startu! Przypominam o konkursie trwającym na Fanpage, można zgarnąć 200 darmowych punktów do shopa, oraz zawalczyć aż o 2k pkt! Dodatkowo darmowe pp po starcie edycji będzie można wygrać na nowo założonym DISCORD dlatego zapraszamy do dołączania! 

FANPAGE: https://www.facebook.com/dbko.inferno/

DISCORD: https://discord.com/invite/aVEan3nbQR

Ważne informacje: 

 • 1. Przez pierwsze 3 dni (72h) na serwerze będzie wyłączone PvP tak aby każdy gracz mógł bez problemu zacząć rozgrywkę, pomoże to głównie nowym graczom, 
 • 2. Przedmiot w shopie który dawał automatycznie wykonany Premium Profession Quest zostaje wyłączony na tydzień czasu aby nie pomagał w rywalizacji, 
 • 3. Kolejną zmianą jest także to że przez pierwsze 2 tygodnie serwera exp z graczy (PvP) zostaje wyłączony, dzięki czemu najlepsi gracze nie będą zabijać zamiast expić, 
 • 4. Do gry został wprowadzony nowy system oddawania przedmiotów dzięki czemu będzie możliwość odzyskania ich przed startem gry a dodatkowo itemy będą podpisane, dzięki czemu jeżeli komuś się uda sklonować jakiś przedmiot automatycznie przedmioty sklonowane będą usuwane, próba klonowania będzie kończyć się stratą własnego przedmiotu. Informacje o odzyskiwaniu przedmiotów będą podane niżej.
 • 5. W tej edycji do gry zostanie dodana Sala Chwały, będzie to złota sala w depo. Gracz który osiągnie najwyższy poziom w danej edycji otrzyma w grze swoją dużą statuę która będzie na wzór skina jaki gracz posiada z pełnym podpisem, nickiem jaki gracz miał, jaki poziom osiągnął, rok oraz edycja. Dzięki temu będzie ciągła rywalizacja o pierwsze miejsce.
 • 6. Dodatkowo w tej edycji aż TOP 10 graczy otrzyma darmowe PP na nową edycję, Miejsce: 1 - 20k pp, 2 - 15k pp, 3 - 10k pp, 4 - 7,5k pp, 5 - 5k pp, 6 - 4k pp, 7 - 3k pp, 8 - 2k pp, 9 - 1k pp, 10 - 500 pp!  Dzięki temu także wzmoży się rywalizacja wśród graczy.

 

Dziękujemy że wybraliście właśnie nasz serwer! Dowody zakupu god itemek można zgłaszać na fanpage/gg. Widzimy się jutro w grze! 

 

ENG: Hello, just one day left until the big launch! I would like to remind you about the competition on our Fanpage, you can get 200 free points to the shop, and compete for 2k points! Additionally, after the start of the edition you will be able to win free pp on the newly created DISCORD so feel free to join! 

Important Information: 

 • 1. For the first 3 days (72h) PvP will be disabled on the server so that every player can easily start the game, this will help mainly new players, 
 • 2. The item in the shop that gives you an automatic Premium Profession Quest is deactivated for a week so it will not help in competition, 
 • 3. Another change is that for the first 2 weeks of the server, exp from players (PvP) is disabled so that the best players will not kill instead of exp, 
 • 4. a new item return system has been introduced to the game, so you will be able to reclaim items before the start of the game. in addition, items will be signed, so if someone manages to clone an item, cloned items will be automatically deleted, attempting to clone will result in loss of your own item. Information about item recovery will be given below.
 • 5. In this edition the Hall of Glory will be added to the game, it will be a golden hall in the depo. The player who achieves the highest level in an edition will receive a large in-game statue which will be based on the player's own skin with a full signature, the player's nickname, the level reached, the year and edition. Thanks to this there will be a constant competition for first place.
 • 6. Additionally in this edition up to TOP 10 players will receive free PPs for the new edition, Place: 1 - 20k pp, 2 - 15k pp, 3 - 10k pp, 4 - 7.5k pp, 5 - 5k pp, 6 - 4k pp, 7 - 3k pp, 8 - 2k pp, 9 - 1k pp, 10 - 500 pp!  This will also increase competition among players.

 

Thank you for choosing our server! Proof of purchase god item can be reported on fanpage/gg. See you in game tomorrow! 

 

17.5.2022 - Best Players
Author: Aragorn

Najlepsi gracze na danej edycji mogą zgłosić się po darmowe PP na start! 

 1. TOP 1 - Phenomenal Manggo - 15.000 pp,
 2. TOP 2 - Saitama - 7.500 pp,
 3. TOP 3 - Iperfect - 5.000 pp, 
 4. TOP 4 - Cutanoid - 3.000 pp,
 5. TOP 5 - Vvego - 2.000 pp

Gratulujemy!

Library
  Description
  VIP Access
  Pirates Island
  Skin System
  Dragon Ball System
  Events
  Rules
  Server Info
  Creatures
  Spells
  Equipments
  Achievements NEW
  Shop Outfits
  Tutorials (forum)
  Free Premium points
Discord
Bonuses
Fanpage
Follow Us
Top Players
# Name
1 Yami Yami No Mi (3,402,837)
2 Yuki Yuki No Mi (2,753,568)
3 Pika Pika No Mi (2,712,311)
4 Baku Baku No Mi (2,459,138)
5 Wbita (2,102,784)
6 Gomu Gomu No Mi (2,073,496)
7 Top One Hater (2,050,715)
8 Mera Mera No Mi (2,050,524)
9 Neko Neko No Mi (1,945,794)
10 Combifix (1,828,040)
Top Achievement Points
# Name Value
1 Gomu Gomu No Mi 252
2 Wbita 238
3 Pika Pika No Mi 231
4 Yami Yami No Mi 218
5 Yuki Yuki No Mi 212
6 Grindelwald 210
7 Top One Hater 207
8 Kubamartin 203
9 Mera Mera No Mi 202
10 Neko Neko No Mi 200