; ?> DBKO-INFERNO


Skin System

PL: Skin system jest to system outfitów z bonusami, skiny mozna zdobyć z specjalnych eventów lub bardzo trudnych misji albo możemy kupić w shopie. Gdy skin mamy nałożony dostajemy bonus, gdy wyłączamy outfit tracimy bonus.
ENG: Skin system is a system of outfits with bonuses, skins can be obtained from special events or very difficult missions or we can buy at the shop. When the skin is imposed we get a bonus, when we exclude the outfit we lose the bonus.


PL: Jak włączyć skin?
ENG: How to turn on the skin?

PL: 1. Po kupieniu skina otrzymujemy butelkę którą musimy użyć, po użyciu przytrzymujemy ctrl i klikamy prawym przyciskiem na siebie. I wybieramy opcję "Set Outfit".
ENG: 1. After buying the skins, we get a bottle that we must use, after use, hold down the ctrl and click the right button on each other. And choose the "Set Outfit" option.PL: 2. Gdy okno "Set Outfit" się otworzy to musimy kliknąć na piorunek aby przłącyzć na skina, po czym przycisnąć przycisk "OK" aby zapisać ustawienia.
ENG: 2. When the "Set Outfit" window opens, we have to click on the light to reset the skin, then press the "OK" button to save the settings.PL: Po użyciu outfitu możemy cofać zmiany kiedy chcemy. Outfit i tak jest na stałe. Możemy posiadać do 24 outfitów na raz oprócz podstawowego. Bonus outfitu jest aktywny tylko wtedy gdy jest on włączony.
ENG: After using the outfit, we can undo the changes when we want. Outfit is still permanent. We can have up to 24 outfits at once in addition to the basic one. The outfit bonus is active only when it is on.