; ?> DBKO-INFERNO

EVENT SYSTEMS

PL: Na serverze znajduje się duża ilość automatycznych eventów, dzięki którym gracze zawsze mają co robić!
ENG: On the server there is a many automatic events, thanks to which players always have somthing to do!1. PVO EVENT - Pirates vs Orcs Event

PL: Historia: Piraci zamieszkujący wyspę piratów postanowili wyruszyć na wyprawę dotarli do wysp na wschód od Mordoru, wyspy te posiadają bardzo bogate kopalnie na których zależy piratom. Po 2 dniach okazało się że piraci nie są sami na tej wyspie, znadują się tu silni orkowie z Mordoru! Stań po jednej z stron, broń wyspy jako ork lub walcz o kopalnie z piratami! Codziennie o godzinie 20.00 Polskiego czasu odbywa się PVO event, obok temple pojawia się teleport do którego należy wjeść zostaniemy automatycznie dołączeni do jednej z drużyn po minięciu odpowiedniego czasu, otwiera się wejście i zaczyna się zabawa, drużyna która zdobędzie w ciągu 25 minut najwięcej zabójstw wygrywa. Wymagany jest 5000 lvl, nagroda to +50% exp na 6h dla całej drużyny. (Bonus można połączyć z EXP BOOST-em, wtedy będziemy mieli jeszcze większy exp, czas boosta leci tylko gdy jesteśmy zalogowani!)
ENG: History: Pirates living in the pirate island decided to set out on an expedition reached the islands east of Mordor, these islands have very rich mines on which the pirates depend. After 2 days, it turned out that the pirates are not alone on this island, there are strong orcs from Mordor here! Stand on one side, defend the island as an orc, or fight for mines with pirates! Every day at 20.00 Polish time takes place PVO event, next to the temple there is a teleport to which you will enter, we will be automatically joined one of the teams after passing the right time, the entrance opens and the fun begins, the team that gets within 25 minutes the most killings wins . 5000 LVL is required, the prize is + 50% exp for 6h for the whole team. (The bonus can be active with EXP BOOST, then we will have even more exp, boost time is only when we are logged in!)


2. ZOMBIE EVENT

PL: Zombie event czyli to co wszyscy znają i kochają, codziennie o godzinie 22.00 Polskiego czasu pojawia się teleport obok temple. Event polega na uciekaniu od zombie, zombi zabijają nas na jedno ugryzienie, co 15 sec respi się nowy przeciwnik. Osoba która zostanie zginie jako ostatnia otrzyma nagrodę shardy do upgreadów oraz lvl w zależności od lvl jaki posiadamy.
ENG: Zombie event that is what everyone knows and love, every day at 22.00 Polish time there is a teleport next to the temple. The event consists of escaping from zombies, zombies kill us for one bite, every 15 seconds a new opponent will be respected. The person who will be the last to die will receive a shardy to the upgreads and lvl reward depending on the level of lvl we have.


3. AUTO EVENT

PL: Automatyczny event jest to seria najazdów mobów na miasto. Jest 30 różnych najazdów różnych mobków w różnych częściach miasta. Autoevent odbywa się co 2.5h, czas do autoeventu można sprawdzić komendą: checkevent.
ENG: The automatic event is a series of mob raids on the city. There are 30 different raids of various mobs in different parts of the city. Autoevent takes place every 2.5 hours, the time to autoevent can be checked with the command: checkevent.


4. AUTO REWARDS

PL: Jest to system automatycznie rozdawanych itemek. Co 3 godziny system automatycznie losuje jednego gracza który otrzymuje przedmiot z shopu.
ENG: It is a system of automatically distributed items. Every 3 hours, the system automatically draws one player who receives an item from the shop.

Niedługo dojdą następne eventy.