Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
27.3.2020 - Last week of beta testing!
Author: Aragorn

PL: W przyszłym tygodniu zostaną wyłączone beta testy! Z tego powodu exp i skill rate wracają do normalnych x1!

ENG: Beta testing will be turned off next week! Because of this exp and skill rate are back to normal x1!

16.3.2020 - Update
Author: Aragorn

PL: Mam przyjemność ogłosić ostatnią turę testów, kończymy powoli wprowadzać zmiany i poprawki, jesteśmy coraz bliżej update! Kolejny update, co się zmieniło?

- poprawiliśmy kolejną masę błedów bugów także te z teleportowaniem się postaci przy chodzeniu gra w końcu wygląda jak powinna, 

- poprawione zostaly takze wszystkie bugi z respieniem sie mobkow, teraz respia sie jak powinne (został także zmniejszony czas respawnu przygotowane pod większą ilość graczy),

- poprawione zostaly tradery w tym ceny przedmiotow, 

- dodany zostal rozbudowany bank system podzielony na 3 różne karty:

a) Inferno bronze card - Teraz mozesz prowadzic rozmowy z Banker. Przy zakupie przedmiotow Traderzy beda mogli pobierac pieniadze bezposrednio z banku.

b) Inferno gold card - Teraz bedziesz mial wszystkie bonusy z Inferno Bronze Card oraz bedziesz mogł uzywac komend do wplaty, wyplaty i sprawdzania stanu konta(!bank). Konta bankowego mozesz uzywac w wiekszosci NPC z zadaniami. Przy sprzedazy przedmiotow, pieniadze zostana przekazane do banku.

c) Inferno platinium card - Teraz bedziesz mial wszystkie bonusy z Inferno Gold Card a pieniadze otrzymane z zadan i Auto Loot(bonusowy item) zostana przekazane do banku.

- Inferno bronze card dostajemy z wykonania gt sag,

- Nowy premium system teraz polega to na tym że musimy wykonać quest na premium profesje (cooldown: 24h), po czym zakladamy nowa postać na stronie za pp. Dostępne są za darmo na beta testy,

- Dodaliśmy także nową broń Toppo Glove który posiada 7,5k DMG jednak znika po jednym uderzeniu, wypada z [s] toppo na jednej z ukrytych wysp,

- Dodaliśmy nową wyspę "Hidden Namekjin Island" znajdują się tam expy od 100k+, 150k+ i 250k+ a takzę pare questów jest to kolejne miejsce gdzie mozna dropić blue senzu, 

- Dodane zostaly takze nowe achivmenty,

- oraz duzo mniejszych zmian.

 

ENG: I am pleased to announce the last round of testing, we are finishing slowly introducing changes and corrections, we are getting closer to update! Another update, what has changed?

- we've corrected another mass of bug bugs, including those with teleporting characters while walking, the game looks as it should,

- all bugs with respect for mobs have also been improved, now they respaw as they should (the respawn time has also been reduced for more players),

- traders have been improved, including item prices,

- an extended bank system has been added, divided into 3 different cards:

a) Inferno bronze card - You can now talk to Banker. Traders will be able to withdraw money directly from the bank when purchasing items.

b) Inferno gold card - Now you will have all the bonuses from the Inferno Bronze Card and you will be able to use the commands to deposit, withdraw and check your account balance (! bank). You can use a bank account for most NPCs with quests. When selling items, the money will be transferred to the bank.

c) Inferno platinium card - Now you will have all the bonuses from the Inferno Gold Card and the money received from the tasks and Auto Loot (bonus item) will be transferred to the bank.

- We get the Inferno bronze card from gt sag,

- The new premium system now consists in the fact that we have to complete the quest for premium professions (cooldown: 24h), after which we set up a new character on the page for pp. They are available for free for beta testing,

- We've also added a new Toppo Glove weapon that has 7.5k DMG but disappears after one hit, dropping from [s] toppo on one of the hidden islands,

- We have added a new island "Hidden Namekjin Island" there are exps from 100k +, 150k + and 250k + and also a few quests this is another place where you can drop blue senzu,

- New achivments have also been added,

- and many smaller changes.

18.2.2020 - First big update.
Author: Aragorn

PL: Pierwszy duży update na bete, poprawiliśmy większość błędów z pirates island oraz błędy które zostały zamkniete w postach na forum. Dodany został też nowy quest na 800k lvl oraz nowy exp na północnym-wschodzie pirates island! Poprawiony został także maksymalny DMG postaci, nie ma już barriery 2kkk dmg!

ENG: The first big update on the beta, we fixed most of the bugs from pirates island and bugs that were closed in forum posts. We also added a new quest on 800k lvl and a new exp on north-eastern pirates island! We have also fixed the maximum DMG of the character, there is no more 2kkk dmg barrieres!

11.2.2020 - The beta tests are today over.
Author: Aragorn

PL: Dzisiejsze beta testy trwały parę godzin jednak są problemy z optymizacją i crashami, postarami się jak najszybciej je rozwiązać i przywrócimy betę wkrótce! 

ENG: Today's beta tests lasted a few hours but there are problems with optimization and crashes, we will try to solve them as soon as possible and we will restore the beta soon!

10.2.2020 - Welcome on Beta test update!
Author: whiteblXK

PL: Witamy na beta testach update, przed wprowadzeniem aktualizacji postanowiliśmy zrobić testy aby sprawdzić czy wszystko działa jak należy, testy potrawają około 2 tygodni, przez ten czas można wszystko przetestować na serwerze znajduję sie aż o 100 razy większy exp aby nie tracić na to czasu oraz 10 razy skill. Zapraszam do testowania aktualizacji. 

ENG: Welcome to the beta beta update, before the update we decided to do tests to check that everything works as it should, tests last about 2 weeks, during this time you can test everything on the server I am up to 100 times more exp not to waste time on it and 10 times skill. I invite you to test the update.