Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
DBKOI
DBKOI Latest News
30.5.2020 - Update v1.2.5
Author: Aragorn

PL: Update kolejny raz skupiał sie na poprawie błędów i zmianach w balansie serwera. Co nowego?

 1. - Poprawione błędy z mute od tej pory nie bedzie banów za spam jest od tego mute w grze, 
 2. - Poprawiona większość błędów z NPC, w tym polskie znaki itp, 
 3. - Dodane spolszczenia do buffow, 
 4. - Nowe achivmenty, 
 5. - Dodane powiadomienie gdy gracz zdobywa achivment, 
 6. - Poprawiony task na shiny z omni questa, 
 7. - Poprawiony koszt many czarow tankow,
 8. - Poprawione dzwignie w domkach oraz zwykle,
 9. - Dodany nowy kanał Damage Log, 
 10. - Usunieto dwa czary: kyuubi furie, kyuubi protect zamiast tego powstal jeden czar kyuubi power ktory dodaje statystyki w zaleznosci od tego jaki mamy poziom, 
 11. - Naprawione bugi z kamui absolute dodane takze 7% max hp, 
 12. - Naprawiony koszt frag removera,
 13. - Poprawiony dmg z ki blastingu, 
 14. - Poprawki w achivmentach, 
 15. - Poprawki w obrazeniach ktore trzeba zadać sagom by je zaliczylo, 
 16. - Orc na rookgard zostal przerobiony tak by nie tworzył się po jego zabiciu elite orc, 
 17. - Ogarnieta część bugów na mapie, 
 18. - Oraz wiele wiecej mniejszych zmian. 

ENG: Update once again focused on improving errors and changes in the server balance. What's new?

 1. - Corrected bugs with mute from now on there will be no bangs for spam is from this mute in the game, 
 2. - Corrected most of the errors from NPCs, including Polish characters, etc, 
 3. - Added pollinations to the buffow, 
 4. - New achivments,
 5. - Notification added when a player gains achivment,
 6. - Improved task on shiny from omni quest,
 7. - Improved mana cost for tank spells,
 8. - Improved levers in the houses and usually,
 9. - Damage Log channel was added,
 10. - Two spells have been removed: kyuubi furie, kyuubi protect instead, there is one spell kyuubi power which adds statistics depending on the level,
 11. - Fixed bugs with absolute kamui added also 7% max hp,
 12. - Frag remover cost repaired,
 13. - Improved dmg from ki blasting,
 14. - Corrections to the achivments,
 15. - Corrections to the damage that need to be made to the sagas to pass them, 
 16. - The orc from rookgard has been converted so that it does not summon orc elite
 17. - The buggy part of the map was fixed,
 18. - And many more smaller changes.
22.5.2020 - DBKOI Revolution v1.2.4
Author: Aragorn

PL: Odbył się właśnie update skupiający się na delikatnym rebalansie postaci DST i Tanków, oraz naprawie błędów dodano też parę usprawnień. A co dokładnie:

 1. - Na pirates island pojawił się nowy domek w którym znajdziemy NPC dla tanków oraz dst,
 2. - Rebalans postaci DST: zwracając uwagę na prośby graczy był problem z tym że postacie dystansowe trafiają dużo mniej niż DPS, dodaliśmy nowy czar Perfect Sniper daje 100% szans na trafianie nie da sie dodgowac tych atackow,
 3. - Rebalans postaci TANK: postacie tankowe były trochę bezużyteczne w PvP postanowiliśmy to zmienić teraz tank ma czar White Fear daje on blokadę leczenia dla wroga na 2 sekundy, jednak należy pamiętać że to tank ta postać nigdy nie będzie zabijać, 
 4. - Dużo poprawek na mapie w tym teleporty do pz itp, 
 5. - Poprawki w villains evencie teraz gdy boss sie respi oraz jak ginie pojawia się powiadomienie, 
 6. - Naprawiony bug z guestlist, 
 7. - Przedmiot Baba Gula Vision Eye został przerobiony teraz po użyciu jego pokazuje nam czas do zrespienia się bossa, 
 8. - Poprawiony zostal super shenron, 
 9. - Poprawki przy teleportacji summonów, 
 10. - Gdy zakładamy nową postać przedmioty startowe mamy odrazu na sobie tak samo plecak, 
 11. - oraz wiele więcej mniejszych zmian! 

ENG: There has just been an update focusing on the delicate rebalancing of DST and Tanks characters, and bug fixes have also been added. And what exactly:

 1. - A new house has appeared on Pirates Island, where you'll find NPCs for tanks and dst,
 2. - DST Character Rebalance: paying attention to player requests, there was a problem with the fact that ranged characters hit a lot less than DPS, we've added a new Perfect Sniper spell that gives you 100% chance of hitting, you can't catch those attacks
 3. - TANK character rebalance: tank characters were a bit useless in PvP, we decided to change it now the tank has White Fear spell, it blocks the healing block for the enemy for 2 seconds, but remember that this tank will never kill this character,
 4. - Many map corrections, including teleports to LP, etc.
 5. - Fixes in the villains event now when the boss respaws and how a notification appears,
 6. - Bug fixed from guestlist,
 7. - Baba Gula Vision Eye item has been reworked now, after using it it shows us the time for the boss to respond,
 8. - Super shenron has been improved,
 9. - Fixes for summon teleportation,
 10. - When we put on a new character, the starting items have the same backpack on them,
 11. - and many more smaller changes!
18.5.2020 - Global Events!
Author: Aragorn

PL: W ostatnim czasie zauważyliśmy że ilość graczy stale rośnie postanowiliśmy zorganizować parę eventów! Konkurecji nie ma, dziękujemy wam za to że wybraliście nasz serwer! Czekałeś na odpowiedni moment na powrót na inferno? To właśnie ten moment! Na fanpage ogłoszono 3 duże eventy! Po pierwsze w nocy 21/22.05.2020 od północy startuje double exp weekend który potrwa aż 72h! A także event na darmowe 200 pkt do shopa oraz darmowy priv skin! Więcej informacji na fanpage! (Przyciśnij na obrazek niżej)

ENG: Recently, we have noticed that the number of players is constantly growing, we decided to organize a few events! There is no competition, thank you for choosing our server! Have you been waiting for the right moment to return to Inferno? This is the moment! Three big events have been announced on the fanpage! First of all, on the night of 21/22/05/2020 a double exp weekend starts from midnight which will last as long as 72 hours! And also an event for free 200 shop points and free priv skin! More information on the fanpage! (Click on the image below)

Event

4.5.2020 - DBKOI Revolution v1.2.3
Author: Aragorn

PL: Odbył sie mały update który skupiał się głównie na poprawie bugów oraz banów, dodaliśmy nowy rodzaj bana którego nie da się ominąć przez zmianę IP, dodatkowo nowe skille trafiły do zakładki skill w grze, usunięto komendę !skills. 

ENG: There was a small update which focused mainly on improving bugs and bans, we added a new type of ban that can not be bypassed by changing the IP, in addition new skills went to the skill tab in the game, the command! Skills was removed.

4.5.2020 - DBKOI Revolution v1.2.2
Author: Aragorn

PL: Update skupiał się głównie na wprowadzeniu długo wyczekiwanego przez graczy marketu! Od teraz można wystawiać postacie w markecie na stronie, wymagane jest 25 pkt oraz przy sprzedaży postaci, Inferno pobiera 20% pkt z puli za którą sprzedaliście postać! Oprócz tego było parę mniejszych zmian:

 1. - Zakładka unjustifed poinst w dół od ekwipunku, 
 2. - Poprawki w God Of Destruction evencie, 
 3. - Poprawiony błąd z zapisywaniem domków, 
 4. - Poprawiono dużo błędów na mapie takich jak bieganie po chmurach itp, 
 5. - Oraz wiele więcej mniejszych poprawek. 

ENG: Update focused mainly on introducing the long-awaited market by players! From now you can list characters in the market on the site, 25 points are required and when selling characters, Inferno gets 20% of the points from the pool for which you sold the character! In addition, there were a few smaller changes:

 1. - unjustifed poinst tab down from the inventory,
 2. - Corrections in God Of Destruction event,
 3. - Fixed bug with saving houses,
 4. - A lot of map errors have been corrected, such as running in the clouds, etc.
 5. - And many more minor bug fixes.